2021 10 VCM

4 W W W . V A L U E C H A I N . B E VISIE Wegwijs in digitale transformatie Professor van Zeebroeck geeft zicht op de mogelijkheden Dat digitalisering volledige sectoren kan transformeren, zal niemand betwisten. Door de veelheid aan beschikbare technologieën is het echter moeilijk voor organisaties om de opportuniteiten goed in beeld te krijgen. Nicolas van Zeebroeck, professor of Digital Economics & Strategy, maakt duidelijk hoe we de digitale transformatie op een gestructureerde manier kunnen aanvatten, zonder de groot- ste kansen over het hoofd te zien. Als professor aan de Solvay Business School of Economics en Management onderzoekt Nicolas van Zeebroeck hoe bedrijven omgaan met digitale technologieën. Om hen te helpen met hun digi- tale keuzes, ontwikkelde hij een inzichtelijk model. Dat stelt de digitale transformatie voor als een combinatie van vijf technologische basis- mogelijkheden en vijf fundamentele strategische hefbomen die de business beïnvloeden. Prof. Nicolas van Zeebroeck: “Dit transformatiemodel zorgt voor een beter begrip van de opportuniteiten en bedreigingen. Zo kunnen bedrijven hun digitale inspanningen doelgerichter maken. Het is immers cruciaal om technologieën goed in de strategie in te bedden. Alleen zo kan digitalisering échte meerwaarde creëren voor de value chain en de klantenervaring.” De technologische mogelijkheden De mogelijkheden die prof. Van Zeebroeck belicht, geven weer hoe digitalisering de efficiëntie kan verhogen en de kosten kan verminde- ren (zie figuur 1). 1. Dematerialiseren Dankzij digitalisering kunnen we objecten uit de fysieke wereld vertalen in eentjes en nulletjes. Zo kunnen we digitale versies van producten, maar ook van processen creëren. Mooie voorbeelden hier- van zijn de digitale krant en de webshops waar we digitaal kunnen shoppen. Dematerialisatie maakt met name de reproductie en distribu- tie van producten en diensten veel eenvoudiger en goedkoper. 2. Observeren Verder kunnen we met digitale technologieën nauwgezet observe- ren wat er binnen onze business of onze industrie gebeurt. Uiteraard wordt er al veel langer dan vandaag geobserveerd. Solvay, bijvoor- beeld, startte meer dan honderd jaar geleden al met ‘management science’. Maar het manueel verzamelen van data op regelmatige basis vroeg heel veel inspanningen. Via digitalisering kunnen data stukken efficiënter en goedkoper worden verzameld. Internet of Things laat bovendien toe in real time gigantisch veel informatie te capteren. Via sensoren, bijvoorbeeld, kunnen we op elk moment nagaan waar in de keten objecten zich bevinden. Zo krijgen we een heel goed zicht op onze processen, bijvoorbeeld op het vlak van assetgebruik. Figuur 1 Wat kan digitalisering opleveren?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=