Value Chain Management 2022 03

42 W W W . V A L U E C H A I N . B E Dat het gros van de magazi jnen nog steeds erg manueel werkt, bl i jkt ook uit onderzoek van St. Onge Company. Slechts zo’n tien procent van het klantenbestand van de onderneming beschikt vandaag over een sterk geautomatiseerd magazi jn. Verder doet ongeveer vi j f tien procent van de bedr i jven een beroep op mechaniser ing, zoals conveyors en sor ters. Uit een ander onderzoek bl i jkt dat vandaag slechts zes procent van de bedr i jven al met automatisch geleide voer tuigen (AGV ’s) werkt om hun mater ial handl ing in goede banen te leiden. Daarnaast denkt veer tien procent erover de komende twee jaar AGV ’s te gaan gebruiken of het toch in overweging te nemen. Met andere woorden, bi j tachtig procent van de bedr i j - ven zul len we dus nog niet meteen AGV ’s tegenkomen. Iets rooskleur iger is de toekomst voor robots voor logistieke toepassingen. Vandaag maakt zeven procent van de bedr i jven daar al gebruik van en ongeveer een vi j fde neemt ze ernstig in overweging. Dat betekent ook dat ongeveer dr iekwar t van de bedr i jven geloof t hier niet meteen een boodschap aan te hebben. Druk op de terugverdienketel Hoewel automatiser ing en mechaniser ing uiteraard niet voor al le logistieke omgevingen interessant zi jn, ziet Tom Bonkenburg veel meer potentieel dan nu wordt benut. “Zo zorgen de schaarste aan arbeidskrachten en de hoge personeelskosten ervoor dat het voor meer bedr i jven oppor tuun wordt om te gaan automatiseren”, zegt hi j . “ Toch merken we dat de wel iswaar gestaag toenemende automatiser ing en mechaniser ing niet aan hetzel fde tempo volgen.” Volgens Tom Bonkenburg komt dat door de manier waarop de meeste bedr i jven naar de terugverdienti jd ki jken. “Om de terugverdienper iode te berekenen, worden doorgaans de projectkosten gedeeld door de maandel i jkse bespar ingen. Dat ver taalt zich in een terugverdienti jd over een bepaalde ti jd. Uit onderzoek bl i jkt dat ongeveer zestien procent van de bedr i jven een terugverdienti jd van minder dan twaal f maanden vooropstelt voor hun mater ial handl ing equipment. Slechts vier procent van de organisaties is bereid een terugverdienper iode van dr ie jaar of meer te accepteren. Dit magische ci j fer WAREHOUSE MANAGEMENT Automatiseren of niet? Waarom automatisering steeds vaker een positieve business case oplevert Als we het logistieke nieuws volgen, lijkt het wel of de meeste bedrijven een (semi-)geautomatiseerd magazijn hebben. Niets is minder waar. Dat veel bedrijven toch niet zo happig zijn om sterk te automatiseren, komt deels omdat ze een maximale ‘return on investment’ vooropstellen. Een lange ROI houdt automatiseringsprojecten vaak tegen. “In de huidige context moeten we evenwel verder durven te kijken dan de klassieke ROI-calculatie om na te gaan of automatisering al dan niet interessant is”, meent Tom Bonkenburg, director European Operations bij het in supply chain strategie gespecialiseerde St. Onge Company.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=