BL_01022021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 26 SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT gegeven dat een lot uitzonderlijk toch wordt aanvaard, maar dat het in het vervolg anders moet. Op die manier kunnen leveranciers de nodige correctieve en preventieve acties nemen. Een root cause analyserapport krijgt een leverancier enkel bij belang- rijke kwaliteitsproblemen die een risico inhouden voor volgende pro- ducties. Dan vraagt Van de Velde aan de leverancier om de nodige acties te ondernemen om de oorzaak te achterhalen. Zo kan hij de juiste stappen zetten om het probleem op te lossen. Daarbij maakt Van de Velde gebruik van 8D-rapporten, die ook in de automotive sector wordt gebruikt. Als een leverancier die in zijn bus krijgt, weet hij dat hij ze heel serieus moet nemen. Verdere stappen Dat de inspanningen van de voorbije jaren hun vruchten hebben afgeworpen, blijkt uit de cijfers. Zo werd eind 2018 29% van de grondstoffen via random checks gecontroleerd, eind 2020 was dat percentage al tot 80% opgeklommen. Daarmee is de beoogde doelstelling van 45% ruimschoots bereikt. J. Bockstaele: “Dit jaar willen we ook een Supplier Quality Perfor- mance systeem uitrollen, waardoor we betrouwbare kwaliteits- scores aan leveranciers kunnen geven. Onze huidige ‘first time right’ score bedroeg eind 2020 ongeveer 77%, maar zoals gezegd ligt die relatief lage score aan het feit dat we zo streng zijn. In het nieuwe systeem willen we bij die score enkel nog rekening hou- den met echte non-conformiteiten. Als één enkel detail niet aan de specificaties voldoet, dan telt dat dus niet meer mee. Dan zul- len we wellicht eerder aan een ‘first time right score’ van 90% zit- ten.” Vooral belangrijk is dat het voor meer transparantie in de onder- neming zal zorgen. “Die transparantie is enerzijds belangrijk om designers te sturen. Zo kunnen we hen zwart op wit tonen welke creaties echt problematisch zijn om te produceren omwille van de gebrekkige kwaliteit van de leveranciers. Anderzijds kunnen we zo de juiste acties bepalen voor leveranciers die nog niet helemaal mee zijn”, aldus Julie Bockstaele. Daarnaast wil Van de Velde verder zijn interne processen optimali- seren om potentiële problemen zo vroeg mogelijk in het proces te spotten. Last but not least zal nog meer worden ingezet op Sup- plier Risk Management. J. Bockstaele: “Zeker nu de coronacrisis een grote druk op de leve- ranciers zet, is het niet ondenkbaar dat sommigen op kwaliteits- controles beknibbelen. Zulke zaken willen we uiteraard zo snel mogelijk in het vizier krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we net op tijd actie hebben ondernomen om ook die grote uitdaging de baas te kunnen.” TC H et e-commerce DC van Hema in Utrecht breekt momenteel records. Op de dag voorafgaand aan het interview – midden in de tweede coronagolf, ruim voor Black Friday – is voor het eerst de grens van 120.000 picks per dag doorbroken. Caspar de Jong, director Global Logistics, en Jeroen Dietz, manager e-commerce DC bij Hema, zijn trots op die mijlpaal. “Een jaar geleden had dit distributiecentrum nog een theoretische capaciteit van 110.000 picks per dag. Inmiddels gaan we richting de 130.000 picks per dag”, klinkt het. Met het coronavirus is de belangrijkste reden voor de snelle groei genoemd. “Toen de pandemie half maart 2020 uitbrak, moesten we in korte tijd opschalen van 11 naar 21 shifts per week”, verklaart Jeroen Dietz. “Zeven dagen per week waren we dag en nacht druk met het verzamelen, verpakken en verzenden van orders. Na de zomer moesten we half september opnieuw opschalen. Eerst naar 18 shifts en sinds begin november weer naar 21 shifts.” Hema levert vanuit Utrecht niet alleen aan onlineklanten uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Duitsland en het Ver- enigd Koninkrijk. Voor die klanten is het onlinekanaal een veilige methode om boodschappen te doen, met name op momenten dat het aantal coronabesmettingen oploopt. Hema ziet steeds meer Hema breekt Automatisering maakt forse In vier jaar tijd heeft de in oorsprong Nederlandse winkelketen Hema de capaciteit van zijn e-commerce distributiecentrum weten te vergroten van 80.000 naar 130.000 picks per dag. Om dat te kunnen reali- seren, installeerde Hema een grotendeels geauto- matiseerde orderpickmachine van Inther Group met onder meer een miniload- en shuttlesysteem, aange- vuld met slimme software voor een optimale verde- ling van de werklast.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=