BL_01022021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 OUTSOURCING U it de jaarlijkse ‘Third-Party Logis- tics Study’ van Infosys, Korn Ferry, Penske, PennState blijkt dat bijna de helft van de logistieke dienstver- leners vaststellen dat hun klanten overwegen van dienstverlener te verande- ren of activiteiten opnieuw in te sourcen. Dat doen die klanten vooral omdat ze niet hele- maal tevreden zijn over hun huidige logistieke dienstverlener. Daar zijn diverse redenen voor: het niet-naleven van contractueel vastgelegde KPI’s (key performance indicators), onvol- doende kennis van de verladersmarkt en de industrie, een gebrek aan flexibiliteit, onvol- doende IT-bagage, te weinig aandacht voor nieuwe technologieën, te hoge tarieven en te weinig oog voor continue verbeteringen op het vlak van performantie en mogelijke kos- tenverlagingen. Omdat het altijd van twee kanten komt Toch moeten verladers ook in eigen boezem durven te kijken. Vaak moeten we de basis van die ontevredenheid immers dieper zoe- ken. Niet zelden liggen de wortels van een ongelukkige samenwerking bij de verlader zelf. Zo is het best mogelijk dat de orderka- rakteristieken of de marktomstandigheden na verloop van tijd zijn gewijzigd, dat er aan de minimale volumedrempel werd gesleuteld of dat de eisen hoger zijn geworden. Daarnaast is het best mogelijk dat er een strategische of culturele mismatch tussen de verlader en de logistieke dienstverlener bestaat. Aangezien het uiteindelijk de outsourcende partij is die de teugels in handen heeft, is het haar verant- woordelijkheid om van meet af aan voor een goede basis voor de strategische samenwer- king te zorgen. Carlo Peters: “Toegegeven, het is niet een- voudig om een goede keuze te maken in een landschap waar soms honderden dienstverle- ners naar de hand van de verlader dingen. We mogen de complexiteit van zo’n selectiepro- ces dan ook niet onderschatten. Het is raad- zaam te focussen op de specificaties die er Hoekies jede juiste logistiek BCI belicht do’s en dont’s bij outsourcin Een goede samenwerking met je strategische logistiek dienstverlener begint al tijdens het selectieproces. Het spreekt dan ook voor zich dat je daarbij niet over één nacht ijs mag gaan. Toch is het allesbehalve evident om de juiste keuze te maken. Zo is het best mogelijk dat je in de zeer gefragmenteerde markt van logistiek dienst- verleners al snel het bos door de bomen niet meer ziet. Carlo Peters, principal consultant bij Buck Consultants International geeft alvast enkele waardevolle tips die helpen om een doelgericht selectietraject op te zetten en zo de strategische dienstverlener te spotten die het best bij je past. Carlo Peters, principal consultant bij BCI Global: “Minimaal zou je drie weken tijd moeten geven voor een RFP die magazijnactiviteiten en eventu- eel ook transport omvat. Logistiek dienstverleners appreciëren het als ze een paar weken voor het proces worden geïnformeerd dat er een RFP hangende is.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=