BL_08092020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 16 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT M aar laten we beginnen bij Daikin Europe, dat sinds 1973 zijn hoofdkantoor in Oostende heeft. Vorig jaar realiseerde de onderne- ming een omzet van zo’n 3 miljard euro. Als onderdeel van zijn Japanse moeder- bedrijf produceert en verkoopt Daikin Europe producten via vier verschillende business units. De poot ‘Airconditioning’, waarvoor de onderneming bekend staat, vertegenwoordigt nog steeds meer de helft van de totale business. Bij de ‘Heating’ business ligt de focus op ver- warmingssystemen, zoals warmtepom- pen, gasboilers en hybride oplossingen. ‘Applied Sytems’ legt zich dan weer toe op koelwatergroepen en grote instal- laties voor klimaatbeheersing. Tot slot biedt de ‘Refrigeration’ business koelop- lossingen voor lage en negatieve tempe- raturen. Die worden vaak ingezet bij de opslag en het transport van bederfbare goederen. Europese en centraal gecoördi- neerde aanpak Kenmerkend voor Daikin is dat het zijn productie zo dicht mogelijk bij de markt wil houden. In de EMEA-zone (Europe, Middle East & Africa) beschikt de organi- satie over vijftien fabrieken. Maar liefst drie kwart van de omzet in EMEA wordt in Europa geproduceerd. De overige pro- ducten komen hoofdzakelijk uit Japan, China en Maleisië. Daikin Europe zet in op een gecentrali- seerde supply chain planning en logis- tiek. Om zijn producten te verdelen, beschikt Daikin over zes strategische distributiecentra (SDC’s), waarin zowat alle producten op voorraad kunnen wor- den gehouden en zeven regionale dc’s, die uitsluitend producten herbergen die binnen de 24 uur bij de klant moe- ten kunnen raken. In totaal heeft Daikin zo’n 6.000 SKU’s (stock keeping units) in huis, exclusief serviceonderdelen. Via Hoe Daikin de corona Impact van COVID-19 op supply chains Heel wat supply chains zijn de voorbije maanden grondig dooreengeschud. Dat geldt niet in het minst voor Daikin Europe. Het bedrijf moest het roer op verschillende fronten omgooien om de coronastorm te trotseren. In deze editie laten we Geert Opdedrynck, deputy general manager Supply Center Division bij Daikin Europe, aan het woord. Hij schetst welke stappen werden genomen in het oog van die storm en hoe het herstel in goede banen wordt geleid. In het volgende nummer geven we de fakkel door aan een ander productiebedrijf, Axalta, dat zijn licht op deze moeilijke marktomstandigheden werpt. Geert Opdedrynck, deputy general manager Supply Center Division bij Daikin Europe: “Begin februari, toen de eerste onheilspellende berichten vanuit China overwaaiden, hebben we een ‘Corona Steerco’ opgericht. Dat focuste op de mogelijke impact van tekorten van componenten die vanuit China werden gesourcet.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=