BL_08092020_LR

21 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT B U S I N E S S L O G I S T I C S - A U G U S T U S - S E P T E M B E R 2 0 2 0 De onderzoekers benadrukken dat heel wat bedrijven in de toekomst weliswaar voor een stuk afhankelijk zullen blijven van China voor hun basisgrondstoffen. Maar de ervarin- gen van de voorbije maanden zullen er wellicht wel toe leiden dat er meer op ‘dual sourcing’ en ‘near shoring’ wordt ingezet, om zo meer voorbereid te zijn op tijden van disruptie. Bovendien zal het risico dat de levering van componenten door bepaalde gebeur- tenissen in het gedrang komt een grotere rol gaan spelen bij de aankoopkeuzes. Ook ‘blind spots’ op het vlak van tier 1- en subleveranciers zullen steeds angstvalli- ger worden vermeden. Concreet gelooft 55% van de verladers dat COVID-19 de manier waarop we sourcen fundamenteel zal veranderen. Bij de groep dienstver- leners ligt dat percentage opnieuw iets hoger. Daarnaast merken we dat verschillende overheden momenteel proberen de pro- ductie opnieuw in eigen land te krijgen. Zo trok de Japanse overheid ongeveer 2,2 miljard dollar uit om terug meer productie naar Japan te brengen, in de hoop dat zo minder componenten vanuit China zullen worden gesourcet. Ook in Europa worden her en der initiatieven genomen om de productie opnieuw meer te regionalise- ren. Het is aan de bedrijven om opportu- niteiten op dat vlak op te volgen en er hun voordeel uit te halen. Ook het modelleren van toekomstige risico’s kan helpen om beter voorbereid te zijn en in crisistijden op een meer constructieve manier met stakeholders te communiceren. Dat helpt ook om op crisismomenten de focus te bewa- ren en niet overvallen te worden door paniek. Toekomst in e-commerce De lockdown heeft veel consumenten rich- ting e-commerce gedreven, zelfs mensen die voordien nooit online hadden gekocht. Zo bleek uit een Amerikaanse studie dat maar liefst de helft van de consumenten in maart en april hun boodschappen online deden. Een vijfde van de consumenten bestelde in die periode ook voor de allereerste keer zijn boodschappen via het internet. In welke mate de stijgende trend naar nog meer e-commerce zich zal doorzetten, hangt af van de evolutie van het virus en de komst van een vaccin, maar dat de volumes hoog zul- len blijven – zelfs als het virus stilaan wegebt – is intussenwel zeker. Het is dan ook geen wonder dat 65% van de verladers in het onderzoek hun e-commer- ceoperaties (aanzienlijk) zagen stijgen. Uiter- aard hangt daarbij veel af van de sector waarin bedrijven actief zijn. Retailers zijn in elk geval druk bezig hun businessmodellen te herbekij- ken met het oog op meer e-commerce. Tegelijk stemmen grote retailers zoals Walmart hun rou- ting en capaciteitsmanagement af op kleinere winkelmandjes en kortere levertijden. Verder zal flexibele automatisering ongetwijfeld een grote rol spelen bij het verhogen van de com- petitieve slagkracht op online vlak in het (post-) coronatijdperk. De weg naar een moeilijk herstel Een goede post-COVID-19-herstelstrategie uit- werken blijkt een moeilijke zaak. Zeker nu er – op het moment van dit schrijven – nog geen vaccin op de markt is en lokale opflakkeringen schering en inslag zijn, blijft onzekerheid troef. Hoe het pad naar herstel er precies zal uitzien is dus koffiedik kijken. Aangezien de grote onzekerheden ons nog wel even zullen achter- volgen, komt het er vooral op aan de nodige flexibiliteit in de post-COVID-19-planning te voorzien. Daarbij zal het helpen wanneer orga- nisaties terug vlot kunnen overschakelen op thuiswerken, op de momenten dat dat nodig is. Van de verladers gelooft 55% dat COVID-19 de manier waarop we sourcen fundamenteel zal veranderen Shorter product life cycles and the demand for more frequent deliveries of smaller order quantities requires a new approach to reduce order ful ment costs. Given increasing competitive pressures, operating costs must be held as low as possible. Our solutions for this and many of your other challenges can be found in the modular system design and strategic management software that drives Dematic system designs. www.dematic.com Secure your competitive edge with Demati c. Power the Future of Commerce

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=