BL_08092020_LR

23 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT B U S I N E S S L O G I S T I C S - A U G U S T U S - S E P T E M B E R 2 0 2 0 H oewel niemand de coronacrisis kon zien aankomen, was het aantal bedrijven dat goed op de disrup- tie wist te reageren wel heel erg laag. Volgens Tom Van Woensel heeft dat voor een groot stuk te maken met de manier waarop ketens de voorbije jaren zijn gevormd. Toegegeven, ze zijn weliswaar steeds efficiënter geworden maar dat gaat vaak ten koste van de duurzaamheid en de veer- kracht. De coronacrisis heeft dat heel erg dui- delijk gemaakt. Tom Van Woensel: “De trend om steeds meer lean te gaan werken is al na de Tweede Wereld- oorlog ingezet. Arbeidsintensieve processen moesten plaats ruimen voor meer gemechani- seerde processen. En toen kwam er de contai- ner, die toeliet om op een gestandaardiseerde manier producten de wereld rond te laten reizen. Zeker vanaf de jaren tachtig doken bovendien steeds meer geavanceerde plan- ning tools op om de supply chain efficiëntie te verbeteren. Er werd steeds meer geglobali- seerd en de meest complexe netwerken wer- den opgezet om vanuit kostenperspectief de efficiëntie te verhogen. Op die manier zijn we de aandacht voor de weerbaarheid van onze keten wat uit het oog verloren. Hoewel dat bewustzijn de laatste jaren opnieuw is aange- wakkerd, blijft de kostenfocus nog steeds erg groot.” Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat heel veel bedrijven vooral slecht gewapend zijn tegen de ‘onbekende onbe- kenden’ (zie figuur 1). Op de ‘bekende onbe- kende’ daarentegen zijn de meeste veel beter voorbereid. T. Van Woensel: “Concreet voorzien bedrijven doorgaans de nodige mitigatiestrategieën voor onzekerheden die relatief eenvoudig te voorspellen zijn. Denken we maar aan de mogelijke vertragingen van goederen in de haven of een gebrekkige forecast accuraat- heid. Die onzekerheden opvangen lukt ook prima met behulp van de huidige tools. Maar Op naar een weerbare post COVID-19 supply chain Hoe bereiden we onze keten beter voor op onverwachte gebeurtenissen? Veel bedrijven zijn nog aan het bekomen van de schok die de coronacrisis in hun ketens heeft veroorzaakt. Toch is het raadzaam om – met de geleerde lessen in het achterhoofd – al na te denken over hoe we onze sup- ply chain beter kunnen wapenen tegen dit of ander onheil dat vroeg of laat op ons afkomt. Op basis van de pijnpunten die de crisis blootlegde, krijgen we alvast enkele denkpistes mee van Tom Van Woensel, profes- sor aan de Eindhoven University of Technologie (TU/e) en de Antwerp Management School (AMS), en Edwin Wenink, senior account executive European Supply Chain Forum aan de TU/e en eigenaar van Scenergy. Met name een minder anorectische keten en een betere samenwerking met partners kan volgens hen onze slag- kracht tijdens volgende crisissen versterken. Tom Van Woensel, professor aan de Eindhoven University of Technologie (TU/e) en de Antwerp Management School (AMS): “Onder het mom van kostenreducties zijn veel supply chains té lean en té just-in-time geworden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=