BL_08092020_LR

37 OMNICHANNELLOGISTIEK B U S I N E S S L O G I S T I C S - A U G U S T U S - S E P T E M B E R 2 0 2 0 bedrijft, dat in de kostprijsmoet worden doorbere- kend. Dat kan bijvoorbeeld via een variabele pro- duct- of transportprijs. Mocht het retourneren van grote hoeveelheden op die manier duurder wor- den gemaakt, zouden die retourstromen drastisch kunnen worden gereduceerd. Die kosten zouden bijvoorbeeld ook aangerekend kunnen worden als je beslist om producten helemaal vanuit China te laten overvliegen. Alleen moeten zulke initiatieven vanuit de overheid – en dan nog het liefst op Euro- pees vlak – gestuurd worden, zodat iedereen over dezelfde kamwordt geschoren.” Om specifiek de negatieve impact van retour- stromen binnen het e-commerceluik in te dijken, kan het ook helpen consumenten te wijzen op de impact van hun retourgedrag. Verder is het aan te raden klanten voor hun aankoop zoveel mogelijk informatie over het product te verschaffen. Dat geldt zeker voor retourgevoelige producten zoals kleding en schoenen. Voorzie duidelijke foto’s en bied advies op het vlak van de maat. Daarbij kan informatie uit de bestel- en de retourgeschiedenis van de klant van pas komen. Er zijn ook bedrijven die experimenterenmet 3D-hologrammen omvir- tueel tepassen. Thuisbeleveringversus afhaalpunten Wat betreft de mix van kanalen, verwacht Moha- med Lasgaa dat beleveringsconcepten op basis van afhaalpunten het wel eens lastiger zouden kunnen krijgen. “Mensen die echt schrik hebben voor het virus laten functionele aankopenmomen- teel eerder thuis dan in een winkelpunt leveren”, legt hij uit. “Je mag ook niet vergeten dat meer mensen vandaag thuiswerken en ze dat ook in de toekomst vaker zullendoen.” In een wereld waar thuisbelevering steeds belang- rijker wordt, zullen consumenten er steeds vaker op staan dat er geleverd wordt wanneer zij dat willen. “Op zijn minst willen consumenten de dag van levering kunnen kiezen. Ga er niet automa- tisch van uit dat ze automatisch de volgende dag zullen kiezen. Dat kan ook de dag zijn waarop ze altijd thuiswerken, bijvoorbeeld”, vertelt Moha- med Lasgaa. “Als je een tijdsslot kunt aanbieden, dan is dat natuurlijk nog beter. Maar houd er wel rekeningmee dat dat de complexiteit en logistieke kosten kan opdrijven. Dat is ook de reden waarom tijdssloten nog niet vaak worden aangeboden. Een dagdeel van pakweg vier uur aanbieden lijkt me danwel weer haalbaar én ietswat heel veel klanten zullen appreciëren.” Naadlozeklantenbeleving Voor omnichannelbedrijven is het essentieel dat ze beseffen dat online en offline niet meer los van elkaar mogen worden gezien. Beide moeten naadloos in elkaar overvloeien om te zorgen voor een consistente klantenbeleving, over alle kanalen heen. Consumenten verwachten steeds vaker dat ze altijd en overal kunnen bestellen, dat ze meteen weten of het product al dan niet beschikbaar is – online of offline – en dat ze beleverd kunnen wor- den op demanier die hen op dat moment het best past. Wie hier het beste antwoord op kan bieden, heeft in demarkt van vandaag sowieso een betere uitgangspositie. M. Lasgaa: “Dat vraagt uiteraard zeer goed geïnte- greerde businessprocessen en IT-systemen met daarboven een gealigneerde organisatiestruc- tuur. Ook een goed voorraad- en ordermanage- mentsysteem is hier cruciaal. Als je werkt met een gezamenlijke voorraad voor winkels en e-com- merce, geef je bijvoorbeeld het best voorrang aan de e-commerce orders, aangezien zij direct omzet genereren.” Eenmooi voorbeeld van een bedrijf met een goed geïntegreerd omnichannelmodel is Zara. Zo biedt het geïntegreerde concept winkelmedewerkers een perfect zicht op de beschikbaarheid en lever- tijd van producten in de keten, waardoor ze de klant op zijn of haar wenken kunnen bedienen. Signalen van consumenten in de markt worden ook snel gecapteerd en meegenomen bij nieuwe ontwerpen, waardoor de klant nog meer centraal komt te staan. Inditex, het moederbedrijf van Zara, wil de komende drie jaar trouwens éénmiljard dol- lar extra in zijn online winkelplatform pompen om het totaalconcept nog meer te stroomlijnen. Tege- lijk zullen er wereldwijd 1.200 winkels van de 7.500 worden gesloten. Het bedrijf verwacht immers dat – mede door de coronacrisis – de online verkoop nog zal toenemenen tegen2022 zo’n kwart vande totale verkoop zal vertegenwoordigen. Mechaniseringversusmanueel werken Ook belangrijk om te beseffen is dat binnen de omnichannelmix een veel hoger kostenplaatje aan het e-commerceluik vasthangt. Met uitzondering van online boodschappen, ligt het gemiddelde aantal orderlijnen per klantorder immers erg laag, gemiddeld zo’n 1,2 à 1,3. Dat maakt dat de verwer- kings- en transportkosten per order sowieso rela- tief hoog zijn. E-commerce rendabel krijgen is dan ook eengrote uitdaging. M. Lasgaa: “Dat is bijvoorbeeld de reden waarom een lagekostenketen zoals Action eerder terug- houdend is om ook e-commerce te gaan aanbie- den. Het is pas sinds dedruk vande coronacrisis dat de winkelketen in een pilot is gestart met een click erce met fysieke winkels? dachte omnichannelstrategie

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=