BL_08092020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 44 OMNICHANNELLOGISTIEK modulaire automatiseringsoplossingen kan het e-fulfilment in het dc gemakkelijk worden opgeschaald indiennodig. Een nadeel is wel dat die benadering kapitaalsin- tensief is en een extra transportlaag creëert tussen de hub (waar de orders worden verzameld) en de winkels (waar de orders worden aangevuld en gedistribueerd). Het is vaak ookminder evident om uitgaande orders vanuit de winkels goed te onder- steunen. ‘Bolt-onstore’automatisering In bepaalde gevallen is het toch interessant om de automatisering direct naar de winkel te brengen. Via compacte automatseringstechnologieën kun je kleine fulfilmentcentra achter de winkel bouwen die de picking van niet-bederfbare goederen over- neemt vandemanuelepickers. Vervolgens kunnen die goederen worden aangevuld met bederfbare goederen uit de winkel. Op die manier kunnen de orders op één enkele locatie worden samenge- steld, wat een positieve impact heeft op de kosten ende tijdomorders samen te stellen. Maar er hangt ook een belangrijk nadeel aan dit systeem vast. Als de winkel fysiek niet kan uitbreiden om de automatisering goed te ondersteunen, wordt het erg lastig om deze manier van werken gestroomlijnd te krijgen. Dat kan een negatieve invloed op de produc- tiviteit hebben. Dit concept is dan ook vooral geschikt voor grotere locaties, waar uitbrei- ding geen probleem is. Uiteraard vraagt deze werkwijze bijkomende investeringen, maar je hebt hier wel het grote voordeel dat je het transport naar de winkel kunt schrappen. Micro-fulfilment centers Door de verschuivingen in het retaillandschap komen heel wat sites leeg te staan. Die gebou- wen kun je transformeren tot sterk geautoma- tiseerde micro-fulfilmentcenters, waarbij de klant de orders via het pick-up principe kan afhalen of thuis kan laten bezorgen. In deze fulfilmentcenters kan automatisering, waar nodig, met manuele picking worden geïnte- greerd. Bij deze strategie is er op die locatie uiteraard geen in-store shopping mogelijk. Dat maakt het concept met name geschikt voor ‘pure players’. Op die manier kunnen ook zij hun e-fulfilment dichtbij de klant brengen, om zo de transportkosten te verlagen en de levertij- den te verkorten. De geautomatiseerde supermarkt Sommige organisaties experimenteren tot slot met een erg vernieuwend concept, waarbij we een geautomatiseerd gedeelte in het midden van de winkel terugvinden. Zo kan een AS/RS- systeem (automated storage & retrieval) met de courante niet-bederfbare producten cen- traal in de winkel komen te staan. Daarrond vinden we dan de meer speciale en de bederfbare producten terug. Hier gaat automatisering dus hand in hand met traditionele shopping. Consu- menten kunnen hun order op voorhand of in de winkels zelf plaatsen en aanvullen met andere goederen. Of ze laten de win- kel het order volledig verzamelen om het vervolgens op te halen. Het valt uiteraard af te wachten hoe consumenten reageren op deze nieuwe vorm van winkelbeleving, waarbij een geautomatiseerd systeem (een deel van) hun winkelmandje vult terwijl ze wachten. Mogelijke automatiserings- technologieën Ook voor online boodschappen bestaat er een brede reeks mogelijke automati- seringstechnologieën. Zoals aangehaald, komen die het best tot hun recht bij de pic- king van niet-bederfbare goederen. Welke oplossing de beste is, hangt in grote mate af van de gekozen e-fulfilmentstrategie. In elk geval is het raadzaam op zoek te gaan naar oplossingen die de nodige flexi- biliteit bieden, datagedreven zijn en, waar mogelijk, op robotisering steunen. Zo voor- kom je dat oplossingen obsoleet worden als de markt verandert. Flexibele oplossingen hebben als kenmerk dat ze schaalbaar zijn en aangepast kunnen worden. Datagedre- ven oplossingen leveren de intelligentie om productstromen beter te managen en via machine learning kunnen ze zichzelf continu verbeteren. Robotisering, tot slot, kan de schaarste aan medewerkers opvangen en de fulfilmentkosten drukken. De meeste automatiseringsoplossingen zijn gebaseerd op het goederen-naar-de-man- principe. Intussen zijn die oplossingen al goed in andere e-commerce en multichannelom- gevingen ingeburgerd. Doordat de picker zich tijdens de pick-ing niet hoeft te verplaat- sen, worden de orderverzameltijden korter en verhoogt de productiviteit. Ook vanuit ergonomisch standpunt heeft deze manier van werken grote voordelen. Zeker voor de picking van niet-bederfbare goederen in dc’s of afgescheiden zones, zijn goede- ren-naar-de-man-systemen erg geschikt. De AutoStore is een compact en robotgebaseerd opslag- en pickingsysteem. Ook hier kunnen zowel mede- werkers als robots de picking op zich nemen. De densiteit en schaalbaarheid van het systeemmaken het geschikt voor veel verschillende e-fulfilmentstrategieën.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=