BL_08092020_LR

45 OMNICHANNELLOGISTIEK B U S I N E S S L O G I S T I C S - A U G U S T U S - S E P T E M B E R 2 0 2 0 Shuttlesystemen Een zeer efficiënt goederen-naar-de-mansys- teem is het shuttlesysteem, waarbij de pro- ducten in bakken, in dozen of op trays wor- den opgeslagen. Elke horizontale rij van het systeem wordt bediend door één of meerdere shuttles, afhankelijk van de gewenste snel- heid. De shuttles nemen de bakken, trays of dozen uit hun kanaal en brengen ze naar een uitslagpunt, waarna een verticale lift het over- neemt. Als de bakken, trays of dozen eenmaal beneden zijn, gaan ze via een conveyor naar het pickstation, waar de orderverzameling gebeurt door orderpickers of eventueel pick- robots. De densiteit, de doorvoer en de capaciteit van shuttles leent zich goed voor hub-and-spoke- en micro-fulfilmentapplicaties. Het grote aan- deel bewegende onderdelen in deze systemen vraagt evenwel relatief veel onderhoud. Bij levensmiddelen zal dat onderhoud nog een stuk hoger liggen dan bij andere e-commerce- toepassingen. On-site onderhoudstechnici zijn in deze context geen overbodige luxe om de beschikbaarheid te garanderen, wat de total cost of ownership (TCO) kan doen oplopen. Verder vraagt een shuttlesysteem vrij veel ruimte, aangezien elke verticale rij zijn eigen gang moet hebben. Bij bolt-on- of micro-ful- filmentapplicaties, waar de plaats doorgaans beperkt is, kan dat een probleem vormen. AutoStore De AutoStore is een compact en robotge- baseerd opslag- en pickingsysteem. Ook hier kunnen zowel medewerkers als robots de picking op zich nemen. De densiteit en schaalbaarheid van het systeem maken het geschikt voor veel verschillende e-fulfilment- strategieën. De AutoStore bestaat uit een driedimensi- onaal opslagrooster, opslagbakken en een team robots die de bakken uit de verticale kanalen opvissen om ze vervolgens naar een poort te brengen. Daar neemt de ope- rator (of robot) de gewenste goederen uit de bak, waarna de bak via de robots terug het opslagsysteem ingaat. Een voordeel van dit systeem is dat het zeer compact is en dat elke robot elke bak uit het systeem kan halen. De individuele robots kun- nen voor onderhoud uit het systeem worden gehaald, zonder dat het systeem hoeft te wor- den stilgelegd. Voor een optimale efficiënte worden de meest courante goederen zoveel mogelijk bovenaan de toren van opslagbak- ken opgeslagen. Immers, hoe lager de bak zit, hoe langer het duurt voordat een robot hem heeft ‘opgevist’. Het systeem – met een maximale hoogte van zes meter – kan ook rond pilaren of in onregelmatige vormen wor- den gebouwd, waardoor het gemakkelijk in bestaande gebouwen te integreren is. Ook de poorten kunnen eender waar in het rooster worden ingebouwd. Aan het systeem kunnen naargelang de behoefte robots, opslagbak- ken en pickstations worden toegevoegd, wat zorgt voor een hoge schaalbaarheid. Robotgeassisteerde picking Daarnaast zien we ook steeds vaker robotge- assisteerde pickingoplossingen opduiken. Die kunnen de picker bijvoorbeeld op de meest optimale manier door de winkelgangen lood- sen. Door de ruimte op de robot te compar- timenteren, is het mogelijk producten voor meerdere orders tegelijk te picken. De robot kan zelfs aangeven hoe de picker het order achteraf moet verpakken, met bijvoorbeeld de zwaarste producten onderaan en verse pro- ducten bovenaan. Het is meegenomen dat je robots gemakkelijk in bestaande omgevingen in gebruik kunt nemen, met relatief beperkte investeringen. Bij het gebruik in winkels zullen robots het congestieprobleem weliswaar niet vermijden. De software achter de hardware De keuze van de hardware is één ding, min- stens even belangrijk is de software. Die staat enerzijds in voor het management van de automatisering, anderzijds ondersteunt ze de activiteiten tussen de automatisering en de manuele picking. Een doordachte keuze van de aanbieder is heel belangrijk om hierbij de nodige ondersteuning te bieden, zeker gezien de hoge complexiteit in e-grocery omgevin- gen. Ook kunnen aanbieders van online bood- schappendiensten leren uit de ervaringen van e-commercebedrijven die al langer met der- gelijke systemen aan de slag zijn. Hoewel de uitdagingen voor aanbieders van online bood- schappendiensten vrij specifiek zijn, kunnen ze toch heel wat opsteken van de vele e-com- merce aanbieders die automatisering met manuele pickactiviteiten combineren. Het is een extra uitdaging wanneer het con- trolesysteem niet in het WMS geïntegreerd zit, zoals bij de AutoStore. In dat geval moet het controlesysteem manueel met een systeem van een derde partij worden geïntegreerd. Dat kan voor problemen zorgen op het vlak van ordermanagement en synchronisatie. Het is dan ook raadzaam uit te kijken naar con- trolesoftware die als een module in het WMS vervat zit. Zo kan één enkel systeem de tota- liteit van processen en systemen in het ful- filmentcenter orkestreren. Geïntegreerde voorraadmanagementcomponenten en gesofisticeerde material flow strategieën kunnen de systeemperformantie nog ver- hogen. Een ander voordeel van een WMS met een volledig geïntegreerde automatise- ringscontrole is de consistentie van de operator interface over verschillende pro- cessen en systemen heen. Vaak wordt die user interface bij automatiseringssoftware wat verwaarloosd, terwijl die wel een aan- zienlijke impact op de accuraatheid en productiviteit heeft. De boodschap luidt hier de informatie op een eenvoudige, visuele en intuïtieve manier aan de gebrui- ker aan te bieden, met het oog op een minimale training en een maximale pro- ductiviteit. Consistente inferfaces zorgen er bovendien voor dat medewerkers vlot kunnen overstappen van geautomatiseerde naar manuele picking, en omgekeerd. Hoe- wel de interface gestandaardiseerd moet zijn, krijgt de picker zijn informatie het best ‘op maat’ van zijn noden op dat moment. Ook waardevol in de uitdagende e-grocery omgeving, tot slot, zijn 3D-visualisatie en business intelligence tools. Daarbij zorgt de 3D-visualisatie voor een eenvoudig en holistisch overzicht van het systeem, ter- wijl de BI tools zorgen voor een dashboard, dat bijvoorbeeld de KPI’s (key performance indicators) in beeld brengt. TC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=