BL_08092020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 TRANSPORT MANAGEMENT SOFTWARE S chneider Electric is een Franse groep die oplossingen levert voor energiebeheer en automatise- ring. Het bedrijf biedt onder meer technologie, software en services die zorgen voor meer efficiëntie en duurzaam- heid in woningen, gebouwen, datacenters, infrastructuur en in de industrie. Het aanbod van Schneider Electric is bijzonder breed: van lichtschakelaars en domotica, alles voor elek- trische installaties en gebouwautomatisering, tot componenten voor datacenters en indus- triële automatisering. Schneider Electric telt wereldwijd 142.000 medewerkers en realiseert een omzet van ongeveer 24 miljard euro. Schneider Electric heeft zich in regio’s georga- niseerd. “Elke regio beheert een eigen sup- ply chain voor productie en logistiek”, zegt André Groenendaels, GSC Europe Logistics VP bij Schneider Electric. “Binnen die supply chain bevindt zich veel verkeer van en naar interne klanten, bijvoorbeeld van de ene productievestiging naar een andere, of tus- sen twee distributiecentra. Even goed behe- ren we de toelevering aan externe klanten, inclusief de last mile. Vanuit onze distribu- tiecentra bevoorraden we de groothandel, maar we leveren ook rechtstreeks aan klan- ten, bijvoorbeeld aan bedrijven die bedie- ningsborden voor elektrische installaties fabriceren.” Zicht op logistieke stromen Om een beter zicht te krijgen op de status van al die bewegingen, maakt Schneider Electric gebruik van de supply chain soft- ware van Shippeo. Die oplossing biedt ver- laders, vervoerders en eindklanten continue monitoring en nauwkeurig voorspelde aan- komsttijden van leveringen, zodat ze tijdig en correct op de leveringen kunnen anti- ciperen. “Voor de bewegingen binnen de groep is het vaak heel belangrijk te weten wanneer een verzending zal aankomen”, zegt André Groenendaels. “Bijvoorbeeld wanneer het om materiaal gaat dat nodig is in een productieproces.” Daarbij is het vooral belangrijk te kunnen anti- ciperen op vertragingen in het transport. Min- stens even belangrijk is dat die informatie vlot kan doorstromen naar alle betrokken partijen. Voor het transport binnen de groep werkt Schneider Electric met logistieke partner Kue- hne & Nagel. Ook dat bedrijf gebruikt Shippeo, wat het uiteraard makkelijker maakte om snel- ler de relevante informatie over de logistieke stromen ter beschikking te hebben. Intussen heeft Schneider Electric via Shippeo zicht op ruim dertig procent van alle logistieke stro- men tussen de eigen vestigingen. Tegen uiter- lijk het einde van het jaar wil het bedrijf dat cijfer optrekken tot zestig procent. De inzet van de IT-oplossing maakte het verder ook mogelijk om een dichter en proactief beheer- systeem te ontwikkelen bij Kuehne & Nagel en Schneider Electric. Consensus Bij de externe logistiek waren onder meer de distributeurs vragende partij voor meer nauwkeurige informatie over de verwachte Realtime statusinformatie v Schneider Electric implementeert Shippeo Ook de klanten van Schneider Electric streven een zo efficiënt mogelijke organisatie na. Daarom weten ze graag heel precies wanneer ze een zending bij hun magazijn mogen verwachten. Het laat hen toe op het juiste moment de juiste personeelsbezetting te voorzien en ook de verdere stappen in de supply chain minutieus te plannen. Via de software van Shippeo hebben zowel Schneider Electric, logistieke partner Kuehne & Nagel als de eindklant in real time zicht op de status van het transport naar productievestigingen, distributiecentra en andere bestemmingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=