BL_08092020_LR

47 TRANSPORT MANAGEMENT SOFTWARE B U S I N E S S L O G I S T I C S - A U G U S T U S - S E P T E M B E R 2 0 2 0 aankomsttijden van leveringen. “Die bedrijven willen zich uiteraard ook zo efficiënt moge- lijk organiseren”, zegt André Groenendaels. “Daarom is die informatie ook voor hen van cruciaal belang. Vaak krijgen we immers een bepaald tijdsslot aangeboden, waarbinnen de klant de levering dan ook effectief verwacht.” De beschikbaarheid van betere informatie laat bovendien toe forwarders efficiënter te behe- ren. “De informatie uit Shippeo zorgt voor meer consensus tussen de logistieke partner en de klant”, klinkt het. “Vroeger waren ze het niet altijd eens over de juiste versie van de feiten.” Dankzij de informatie uit Shippeo kan de vervoerder bewijzen dat hij wel dege- lijk heeft geleverd binnen het tijdsslot dat contractueel met de klant was afgesproken. Even goed toont de informatie uit Shippeo glashelder aan dat de levering effectief te laat was. Realtime data vervangen telefoongesprekken Verder ziet Schneider Electric het gebruik van Shippeo ook in het kader van zijn streven naar continue procesverbetering. “Ik denk daarbij onder meer aan de verbetering van de dienstverlening aan de klant”, legt André Groenendaels uit. “Klachten over vertraagde leveringen komen doorgaans bij de frontof- fice aan. Daar kan de medewerker via Shippeo in real time zien waar de vrachtwagen zich bevindt en wat de verwachte aankomsttijd is. Even goed gebeurt het dan dat de frontoffice aan de klant kan bevestigen dat de levering wel degelijk is uitgevoerd, maar dat de goe- deren blijkbaar nog niet zijn gereceptioneerd, waardoor ze nog niet zichtbaar zijn in de sys- temen.” De onmiddellijke beschikbaarheid van die informatie via Shippeo vormt een groot verschil met vroeger. “Wanneer een klant opbelde om te vragen waarom een leve- ring op zich liet wachten, zette dat onver- mijdelijk een ketting telefoongesprekken in gang. De frontoffice contacteerde de transporteur. Die belde op zijn beurt met de chauffeur en koppelde daarna terug, waarna de frontoffice opnieuw de klant te pakken moest krijgen om de informatie door te geven. Vandaag volstaat één tele- foontje.” Integratie met klantenportaal En op termijn is zelfs dat ene telefoontje niet meer nodig. Kuehne & Nagel heeft Shippeo geïntegreerd met zijn software voor trans- portplanning. “Zelf hebben wij geen TMS in gebruik”, zegt André Groenendaels, “maar we hebben Shippeo wel geconnecteerd met onze SAP-omgeving. Zo kunnen we binnen SAP het vertrek van alle zendingen registreren – en tracken tot bij hun aankomst.” Het portaal met de trackinginformatie is op zijn beurt geïnte- greerd met het klantenportaal van Schneider Electric. “Via dat klantenportaal willen we de informa- tie uit Shippeo ontsluiten. Dan hoeft de klant voor verlader, 4PL en klant De informatie uit Shippeo zorgt voor meer consensus tussen de logistieke partner en de klant. Er is geen discussie meer over het exacte tijdstip van een levering.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=