BL_08092020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE P rofessor Architectuur van Informa- tiesystemen Paul Grefen omschrijft zichzelf als een pragmatisch hoogle- raar die er niet van houdt onderzoek vanuit een ivoren toren te verrichten. Zijn lesmateriaal bevindt zich op het raakvlak van informatica en bedrijfskunde. Het denken in businessmodellen past volledig binnen dat plaatje. “Een bedrijfsmodel of businessmodel beschrijft de manier waarop een organisa- tie waarde creëert, levert en behoudt. Het is de blauwdruk van je strategie en vormt een fundament van het bedrijf”, verduidelijkt hij. “Veel bedrijven hebben een sterk productge- richte focus. Ze signaleren nieuwe ontwikke- lingen op de markt, maar het ontbreekt hen aan een duidelijk en expliciet beeld van de manier waarop ze die in de praktijk kunnen benutten. Door jezelf de juiste vragen te stel- len en verbanden te zien, breng je in kaart waar je bedrijf nu staat en waar je naartoe wilt groeien.” Het gaat volgens de professor om het zoeken naar onderscheidende factoren. “Het is zin- loos om je als kleiner bedrijf met Amazon te willen meten op het vlak van efficiëntie. Maar tegenover zo’n gigant kun je misschien wel jouw lokale verankering uitspelen. Je defini- eert dus jouw unieke waardepropositie en de strategie om die te verwezenlijken. Pas in een volgende fase treden de aangewezen proces- sen en technologieën op het voorplan. Ik zie het als een traject van ‘waarom’ (business), over ‘hoe’ (processen) tot ‘waarmee’ (tools). In de huidige praktijk ziet die volgorde er veelal anders uit, waardoor je kansen dreigt te mislopen: bedrijven investeren overmatig in een bepaalde technologie of hanteren een te eenzijdige focus, waardoor ze innovaties en nieuwe markten mislopen.” Collaboratieve businessmodellen BL: Het denken in businessmodellen is niet nieuw. Hoe verschilt de aanpak vandaag met die van enkele decennia geleden? Prof. P. Grefen: “Veel organisaties verkennen hun toekomst aan de hand van het Business Model Canvas dat Alex Osterwalder en Yves Pigneur in 2008 hebben geïntroduceerd (zie figuur 1). Het geldt nog steeds als een stan- daard en bundelt alle facetten met betrekking tot het creëren van meerwaarde aan de hand van negen bouwstenen. Die bouwstenen omvatten de vier hoofdgebieden van een onderneming: klanten, aanbod, infrastructuur Eerst het businessmodel, Professor Grefen (TU Eindhoven) pleit voor De technologische ontwikkelingen in de supply chain volgen elkaar razendsnel op. Volgens professor Paul Gre- fen van de Technische Universiteit Eindhoven blijft het potentieel ervan echter vaak onderbenut. “Veel orga- nisaties wenden artificiële intelligentie, IoT of cloud logistics enkel aan voor om bestaande samenwerkings- vormen te verbeteren, terwijl disruptieve tools net uitnodigen om op een andere manier naar de supply chain te kijken”, luidt het. De professor adviseert bedrijven om eerst over nieuwe businessmodellen na te denken, alvorens de technologiekeuze op de agenda te plaatsen. Professor Paul Grefen, Technische Universiteit Eindhoven: “Ik pleit voor collaboratieve business- modellen. Zie het gerust als een rad met aan de buitenzijde alle partners binnen een ecosysteem. In het middelpunt bevindt zich het doel dat ieder- een samen wenst te bereiken. Daarna komt het erop aan te definiëren wie er welke bijdrage levert en welke waarde hij voor het netwerk creëert.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=