BL_112020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 12 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT “ In de klassieke supply chain staan kos- tenbeheersing en efficiëntie doorgaans centraal”, weet Didier Ongena. “Ook risicobeheer is belangrijk, zeker van- daag, in tijden van crisis. Het komt erop aan het juiste evenwicht te vinden. Bedrijven met een verspreid leveranciersbestand, haal- den daar tijdens de lockdown voordeel uit. Was er in Europa een bedrijf dat niet kon leve- ren, dan was er mogelijk nog een leverancier in Azië die iets kon doen. Tegelijk gaat het vandaag om meer dan kosten, efficiëntie en risico. Bedrijven kijken meer dan ooit naar hun businessmodel – en naar manieren om dat te innoveren. Een klassieke, productgedreven business wil daar vandaag heel graag extra services aan toevoegen.” VC: In de praktijk zien we dat de nood aan kos- tenbeheersing en meer efficiëntie de flexibiliteit van een bedrijf in de weg staat. Didier Ongena: “Klopt. De hele ERP-branche is opgebouwd rond de automatisering van pro- cessen. In een ondernemersvisie die zich op processen richt, is het logisch naar kosten en efficiëntie te kijken. Maar dan rijst inderdaad de vraag waar je flexibiliteit en wendbaar- heid vandaan haalt. Want als iedereen een standaard ERP-pakket gebruikt, hoe kun je je dan nog differentiëren? We zien op dat vlak een verschuiving ontstaan. Tot zowat tien jaar geleden stond ERP centraal in de bedrijfs- voering. Vandaag geldt ERP nog altijd als een belangrijk bronsysteem, maar zijn het de data- platformen die de centrale plaats innemen.” VC: Waar komt die focus op data vandaan? D. Ongena: “Data zijn uiteraard geen nieuw fenomeen. Data zijn er altijd al geweest. Alleen was het vroeger bijzonder complex om data efficiënt te verzamelen en intelli- gent te exploiteren. Daar hingen hoge kosten aan vast, waardoor het niet mogelijk was een positieve business case te bouwen. Vandaag staan we er heel anders voor. De technologie is beschikbaar en betaalbaar om met die data te werken.” Nog meer data VC: Nieuw is daarbij dat een onderneming zich niet langer hoeft te beperken tot de eigen, interne data. D. Ongena: “De supply chain richt zich tra- ditioneel op interne data, afkomstig uit de datasilo’s van het eigen bedrijf. Die dat- avolumes nemen sterk toe, onder meer door het capteren van data via allerhande sensoren in het kader van IoT-toepassin- gen (Internet of Things). Maar er zijn ook meer en meer externe data beschikbaar die voor nieuwe inzichten helpen zorgen. Dat is namelijk net het punt: hoe meer data je mee in overweging neemt, hoe beter de beslissingen die eruit volgen. Een eenvoudig voorbeeld maakt dat duide- lijk. Stel, als leverancier van grondstoffen beschik je enkel over de leverdatum die de klant heeft opgegeven. Wanneer blijkt dat je die datum via het gangbare transport niet zult halen, beslis je om een expresle- vering te voorzien – en dus extra kosten te maken. Maar, had je van de klant meer data ter beschikking gekregen, bijvoor- beeld over zijn productieplanning, dan bleek die dringende levering misschien helemaal niet nodig te zijn en kon een andere, goedkopere oplossing soelaas bie- den.” Straks is elke onderneming Zo ziet Microsoft de transitie van de supply c De evolutie van een procesgeoriënteerde naar een ‘data-centric’ wereld is ingezet. Artificiële intelligentie biedt daarbij de instrumenten om uit grote hoeveelheden data sneller en makkelijker waardevolle informatie te puren. “De grootste verandering is dat technologie doordringt op de werkvloer, bij de eerstelijnswerkers”, zegt Didier Ongena, general manager van Microsoft België. “Technologie ondersteunt die medewerkers, maar ver- vangt ze niet.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=