BL_112020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 14 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Veel kleine projectjes VC: Bedrijven lezen vandaag veel over de moge- lijkheden van AI, maar ervaren in de praktijk nog vaak een drempel om er ook zelf mee te beginnen. Welke aanpak zou u aanraden? D. Ongena: “De spreekwoordelijke ‘silver bullet’ bestaat niet. Bedrijven die vandaag succesvol zijn met AI, doen dat vaak aan de hand van tientallen kleine use cases. Het gaat om kleine trajecten die snel resultaat opleveren. Om dat te kunnen realiseren, moet je natuurlijk wel de juiste omgeving creëren. Je hebt niet alleen een dataplatform nodig, maar ook tools om snel oplossingen te bouwen. Dat is waar een low-code of no-code tool op de voorgrond treedt, bijvoorbeeld Microsoft Power Apps. We zien dat business en IT dan nauw samen- werken en snel tot resultaten komen. In ieder geval is het in de context van AI slimmer om in te zetten op vele kleine projectjes, in plaats van op één groot ding met een hoger risico op mislukken.” VC: Dat is een aanpak die de IT-afdeling tot nog toe niet gewoon was. D. Ongena: “Dat is waar. Ook de CIO’s moeten ermee leren omgaan. Met Power Apps, bij- voorbeeld, ga je niet door de klassieke ont- wikkelingscyclus. Het is normaal dat de CIO de controle wil behouden. Hier kan een stukje change management dus wel nuttig zijn. Het komt er vooral op aan de rol van IT anders te definiëren.” AI als hulpmiddel VC: We bespraken twee tendensen: de evolutie in de richting van een data-centric wereld en de rol van AI als versnellende factor daarbij. Welke impact heeft die combinatie op de supply chain? D. Ongena: “We zien dat technologie echt door- dringt tot op de vloer: tot bij de arbeider aan de machine, de verkoper in het winkelpunt, de medewerker in het magazijn. Het gaat om medewerkers die heel dicht bij de business staan en daar vaak ook een grote ervaring rond hebben opgebouwd. Zij zien als eer- ste de problemen en de uitdagingen. Ze hebben een belangrijke signaalfunctie. Dat zij nu nieuwe tools krijgen aangereikt waarmee ze kennis verder verrijken, dat is de echte ‘game changer’.” VC: Wat u zegt, staat in contrast met wat we vaak in de krant lezen: dat technologie de jobs van die profielen net zal afnemen. D. Ongena: “Voor een stuk zal dat ook gebeuren, zoals in China, dat intussen het meest gerobotiseerde land van de wereld is. In de transformatie van een procesge- oriënteerde naar een data-driven supply chain zal er onvermijdelijk een impact zijn op hoe de mensen werken. We zul- len dus zeker moeten inzetten op oplei- ding en herscholing. Maar ik blijf erbij: we moeten AI in de eerste plaats als een hulpmiddel zien, niet als een vervanging van mensen.” VC: Kan de overheid daar ook iets in betekenen? D. Ongena: “Uiteraard. Overheden beginnen nu overal relanceplannen aan te kondigen. Hopelijk is daar ook voor data een rol wegge- legd. Ons land moest het altijd hebben van zijn interessante ligging in Europa en het hoge opleidingsniveau van de mensen. Maar ook een goed databeleid kan extra welvaart creëren. Het is goed dat de overheid inzet op open data. Maar we mogen ook niet vergeten te investe- ren in API’s (application programming inter- face), zodat we die data op een goede manier kunnen gebruiken. Hier liggen mooie kansen voor het grijpen.” Menselijke intelligentie VC: Wat denkt u over het concept van de ‘self-dri- ving supply chain’, waarbij de verschillende spe- lers uit de supply chain hun geautomatiseerde processen aan elkaar knopen tot één groot, geau- tomatiseerd geheel? D. Ongena: “Microsoft werkt mee aan een partnership rond dat idee, samen met onder meer BMW. Maar is dat vandaag ‘top of mind’ in de industrie? Persoonlijk denk ik van niet. Belgische ondernemers hebben andere pri- oriteiten. Ze hebben data in silo’s die ze wil- len samenbrengen op één platform, om daar analyses uit te voeren en zo betere beslis- singen te kunnen nemen. Daarnaast zie ik veel interesse voor businessmodelinnovatie. Bedrijven denken na over hoe ze hun busi- ness opnieuw kunnen uitvinden: geen com- pressoren verkopen, maar lucht, geen lam- pen, maar licht, geen auto’s, maar mobiliteit. Daar hebben heel wat bedrijven vandaag vra- gen over – en over wat dat voor hun supply chain zou betekenen. En ja, artificiële intelli- gentie kan daar een belangrijke rol in spelen. Al mogen we ook de menselijke intelligentie niet uit het oog verliezen. Wanneer AI echt in de fout gaat, is het nog altijd de mens die dat het snelst opmerkt.” DVD Didier Ongena is de keynote speaker tijdens Virtual Supply Chain Innovations 2020 op 26 november. Teken nu gratis online in via www.valuechain.be . Artificiële intelligentie vindt verbanden in een dataset die voor een mens normaal gezien onzichtbaar blijven.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=