Business Logistics April 2020

W W W . V A L U E C H A I N . B E 22 DIGITALISERING D e roots van de blockchaintechno- logie liggen in de financiële sector (zie kader). Daar voelt de tech- nologie zich ook helemaal in zijn element. In andere omgevingen – zoals de logistiek – verloopt de adoptie van de technologie veel moeizamer. Vaak blijven initiatieven steken in proefprojecten. Het kan dus niet anders dan dat er nog een flink aantal werkpunten zijn om de technologie in lijn te krijgen met de noden van de sec- tor. Toch blijft de gestage professionalise- ring van de blockchainwereld – waarin vaak grote IT-bedrijven betrokken zijn – nieuws- gierigheid opwekken. Bovendien worden supply chains steeds complexer, waardoor de zoektocht naar treffende ondersteu- nende geautomatiseerde technologieën toeneemt. Doelstelling van het VIL-project was dan ook door het waas van de blockchainhype de echte waarde te ontdekken. Op die manier kunnen bedrijven bij hun digitaliseringspro- jecten betere technologiekeuzes maken. Tij- dens het project werden drie mogelijke toe- passingen voor blockchain in supply chains onder de loep genomen: tracking & tracing, e-documenten en certificaten. Aan het blockchainproject, dat begin 2018 werd opgestart, namen in totaal dertien bedrijven deel, met name Aertssen Group, Atlas Copco Airpower, BCTN Meerhout, Bpost, Colruyt Group, DP World Antwerp Holding, H.Essers, Gosselin Forwarding Services, Lineas, Molenbergnatie, Oracle, Randstad Group Bel- gium en Vinçotte. Voordelen versus nadelen Als belangrijkste troeven van de blockchain- technologie worden doorgaans de creatie van een hoge transparantie, een betere traceer- baarheid en meer gestroomlijnde supply chains naar voren geschoven. De gedeelde database van onveranderlijke datablokken biedt vooral kansen op het vlak van bevei- liging en verregaande automatisering. De blockchain laat immers niet alleen toe kopieën van data te maken, maar ook om ze op een digitale en veilige manier over te dragen. Via ‘smart contracts’ is het immers mogelijk de overdracht te automatiseren, gekoppeld aan een combinatie van events in de blockchain (zie kader). Verder kan het gebruik van blockchaintechno- logie kostenbesparingen met zich meebren- gen. Als er niemand moet worden vergoed voor de centrale beheerdersrol, dan zijn er al geen of beheerskosten. Dat betekent uiter- aard niet dat blockchain een gratis technolo- gie is. Ook bij een blockchainoplossing zullen Technologiemet vraagteken Hoe waardevol zijn blockchains in suppl Hoewel de blockchain intussen ook in logistieke middens geregeld over de tongen rolt, lijkt die tot nu toe niet echt van de grond te komen. Tijdens het project ‘Blockchain in Supply Chains’ boog VIL zich over de moge- lijkheden en uitdagingen van de technologie in logistieke ketens. In het kader van het project ontwikkelde en testte de organisatie eveneens een eigen blockchainapplicatie, die bedrijven van de technologie kan laten proeven. Eric Verlinden, manager Transitie Domeinen bij VIL: “Bij het opzetten van een private blockchain is het belangrijk goed af te spreken hoe gemeen- schappelijke kosten worden verdeeld. Vooral goed uitgewerkte blockchainapplicaties, die een manuele ingave van data overbodig maken door integratie en in te zetten op smart contracts, zullen tot besparingen leiden.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=