Business Logistics April 2020

W W W . V A L U E C H A I N . B E 30 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOFTWARE de klant verwacht en wat de medewerker aan tools ter beschikking heeft om de gevraagde dienstverlening in de prak- tijk te brengen. Dat alleen al is voor veel bedrijven voldoende reden om de oude manier van werken – met on-premise sys- temen – achter zich te laten en voor de cloud te kiezen.” BL: Is de afwachtende houding die veel bedrij- ven tegenover de cloud hadden, intussen hele- maal verdwenen? P. Smets: “Toch wel. Er heerste inderdaad lange tijd een zeker scepsis ten opzichte van de cloud, met name op het vlak van beveiliging. Daar zijn we intussen voorbij. Bedrijven zien in dat de cloud wel degelijk een antwoord biedt, ook al omdat ze weten dat ze met de traditi- onele manier van werken niet meer kunnen volgen.” Cloud komt eerst BL: Wat is het antwoord dat Oracle daar biedt? P. Smets: “We hebben een lange historiek als leverancier van on-premise oplossingen. Van- daag kiest Oracle echter resoluut voor ‘cloud- first’. Oracle heeft in de loop van de jaren meer dan tachtig miljard uitgegeven aan acquisi- ties. Het is altijd de strategie van het bedrijf geweest om oplossingen te verwerven die in hun sector ‘best-in-class’ zijn: van Sun, JD Edwards, Peoplesoft en Siebel tot G-Log, dat intussen is herdoopt tot Oracle Transportation Management. Is er geen best-in-class voor- handen, dan gaat onze ontwikkelingsafdeling zelf aan de slag.” BL: Best-of-breed leidde vroeger onvermij- delijk tot moeilijke vraagstukken op het vlak van integratie. Lukt dat vandaag beter en kan nieuwe technologie ook daar een zekere rol in spelen? P. Smets: “Twintig jaar geleden zijn we al afge- stapt van het monolithische ERP-denken. Onze E-Business Suite is dan wel een geïn- tegreerde ERP-suite, maar delen ervan zijn ook stand-alone implementeerbaar, al dan niet in combinatie met andere ERP-systemen. Het niet-monolithische ERP-gedachtegoed is voortgezet in onze huidige ERP Cloud Suite. Als gevolg daarvan is best-of-breed nu veel meer dan vroeger een realiteit. Vandaag is het perfect mogelijk om oplossingen van Oracle te combineren met toepassingen van andere leveranciers. Hierin wil Oracle zich onderschei- den. De achilleshiel blijft uiteraard de commu- nicatie tussen de verschillende componenten van een omgeving. Maar daar hebben we intussen een best-in-class cloudgebaseerd integratieplatform voor, inclusief een uitge- breide bibliotheek van standaardconnecto- ren.” Inzicht en wendbaarheid BL: De functionele mogelijkheden van ERP, WMS, TMS en andere toepassingen zijn tegen- woordig zo goed als eindeloos, terwijl het verschil tussen de oplossingen van de diverse leveranciers verder verkleint. Gelooft u dat technologie in de supply chain echt nog het verschil kan maken? P. Smets: “Natuurlijk. Tijdens de prestigieuze zeilwedstrijd America’s Cup in 2013 liep Ora- cle Team US een zware achterstand op. Het team vroeg een time-out en gebruikte de tijd om de boot van meer dan driehonderd sensoren te voorzien, die 30.000 gegevens per seconde verzamelen. Met alle techno- logie die we toen in toen in huis hadden, waaronder performante servers en big data toepassingen konden we de zeilers in real time instructies geven over hoe ze de zeilen moesten zetten. Daardoor konden we de race uiteindelijk winnen: de grootste comeback uit de geschiedenis. Technologie kan dus wel degelijk het verschil maken tussen winnen en verliezen. In de supply chain is dat niet anders. In 2017 hadden we de boot voorzien van nog meer sensoren en nog meer tech- nologie. Toen moesten we het onderspit del- ven tegen uitdager Emirates New Zealand. Zij hadden in de rompen van hun catama- ran fietsen voorzien. Daarmee dreven ze de hydraulische pompen aan om de zeilen bij te zetten, waardoor ze veel wendbaarder waren dan Oracle Team US. Dat toont aan dat tech- nologie het succes van supply chain manage- ment in een snel veranderende wereld bepaalt, wanneer ze je het inzicht verschaft om de juiste beslissingen te nemen en extra wendbaarheid geeft.” DVD Vandaag Kiest Oracle resoluut voor ‘cloud-first’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=