Business Logistics April 2020

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE L uc Baetens bouwde bij Möbius zijn carrière uit rond de transformatie en optimalisering van de supply chain. Vandaag is hij er verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten bij industriële klanten. “Ik werk op het kruispunt tussen supply chain transformatie en operatio- nal excellence”, vertelt hij. “Die twee werelden stonden lang lijnrecht tegenover elkaar. De supply chain ging altijd uit van een optimali- sering die rekening houdt met de bestaande hindernissen. De wereld van lean manage- ment wil die hindernissen net wegwerken. De voorbije jaren zijn de twee strekkingen meer naar elkaar toegegroeid. Vandaag overheerst het besef dat je bovenal een degelijke orga- nisatie moet uitbouwen om tot operational excellence te komen. Het gaat dus niet meer om de supply chain alleen of om de imple- mentatie van een tool, maar ook om de men- sen, om gedrag en cultuur.” Technologie werkt voor de mens BL: Möbius lanceerde de term ‘driverless sup- ply chain’. Waar is het idee op gebaseerd? Luc Baetens: “Het concept van de driverless supply chain spruit voort uit de vaststelling dat je de principes van Industrie 4.0 ook op de supply chain kunt toepassen. Op termijn zullen we de uitdagingen die de supply chain vandaag kent wellicht grotendeels kunnen automatiseren. Daar heb je twee elementen bij nodig. Enerzijds is er nood aan technolo- gie om de supply chain effectief driverless te maken. Anderzijds zullen de mensen zich aan de driverless supply chain moeten aanpas- sen. Wanneer er automatisering plaatsvindt, verandert de rol van de mens binnen dat geheel. Het vraagstuk omvat dus meer dan technologie alleen. Wanneer het bestaande takenpakket van de medewerkers in de supply chain verandert, komt er tijd en bandbreedte vrij voor de dingen waar zij eerder nooit toe kwamen, net omdat ze al hun beschikbare tijd en aandacht aan puur operationele activitei- ten besteden, vaak met weinig toegevoegde waarde.” BL: De vraag is dus hoe je die medewerkers daarin meekrijgt. L. Baetens: “Klopt. En dat is in wezen dezelfde vraag die we ons vandaag stellen in het kader van Industrie 4.0. In het Westen liggen de loonkosten hoog en zijn medewerkers op zoek naar levenskwaliteit, onder meer via een job met een interessant takenpakket. De uitdaging bestaat er dus in een goede work-lifebalans te vinden via het gebruik van technologie. Dat is een belangrijke vast- stelling: de technologie werkt vóór de mens, niet tegen.” De driverless supply chai We moeten de technologie durven vert Een zelfrijdende auto vindt zijn weg in het verkeer, zonder brokken te maken. De driverless supply chain is op hetzelfde principe gestoeld: een geautomatiseerde supply chain die zonder menselijke tussenkomst zijn doel bereikt. Alle technologische bouwstenen om zo’n driverless supply chain in de praktijk te brengen, zijn van- daag op de markt beschikbaar. Alleen ontbreekt het aan vertrouwen en aan de invulling van een aantal nieuwe rollen in het supply chain team. Luc Baetens, partner en Industry Team Lead Link bij Möbius: “Alle technologie die nodig is om een driverless supply chain in de praktijk te brengen, is vandaag beschikbaar.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=