Naamloos-1

26 27 Kijk o p HP.COM Ontwerp uw ideale systeem Kies hoe u het systeemwilt installeren, met opties voor op de toonbank, toonbank vrijhouden 2 of kiosk. Drie schermgroottes. Staand of liggend. Kies de opstelling die bij u past. Van volledige instelmogelijkheden voor kantelhoek en hoogte tot poorten voor accessoires. Robuust tot in de details Een slim en robuust ontwerp en geavanceerd vakmanschap in een zwart of wit aluminium frame met geïntegreerde kabels om uw ruimte kabelvrij te houden. HP EngageOne Pro Een all-in-one, strak en razendsnel POS-systeem De prestaties en beveiliging die u dagelijks nodig hebt Verhoog uw productiviteit met maximaal een 10e generatie Intel® Core™ i9-processor 1 en geoptimaliseerde warmteregeling, waardoor uw interacties met klanten snel en naadloos zullen plaatsvinden terwijl uw systeemmuisstil draait. 1Multicore is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren, niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie 2Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht Er zijn algemene voorwaarden van toepassing De HP Engage One Pro AIO is met de grootste zorg ontwikkeld om uw klantervaring te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Het combineert een geavanceerd maar duurzaam ontwerp met een krachtige rekenkracht en biedt een overvloed aan installatieopties, zodat u het aan uw specifieke behoeften kunt aanpassen. Dit elegante systeem is robuust en duurzaam en biedt uitzonderlijke prestaties en een reeks accessoires voor specifieke activiteiten. Kijk o p HP.COM Ontwerp uw ideale systeem Kies hoe u het systeemwilt installeren, met opties voor op de toonbank, toonbank vrijhouden 2 of kiosk. Drie schermgroottes. Staand of liggend. Kies de opstelling die bij u past. Van volledige instelmogelijkheden voor kantelhoek en hoogte tot poorten voor accessoires. Robuust tot in de details Een slim en robuust ontwerp en geavanceerd vakmanschap in een zwart of wit aluminium frame met geïntegreerde kabels om uw ruimte kabelvrij te houden. HP EngageOne Pro Een all-in-one, strak en razendsnel POS-systeem De prestaties en beveiliging die u dagelijks nodig hebt Verhoog uw productiviteit met maximaal een 10e generatie Intel® Core™ i9-processor 1 en geoptimaliseerde warmteregeling, waardoor uw interacties met klanten snel en naadloos zullen plaatsvinden terwijl uw systeemmuisstil draait. 1Multicore is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren, niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie 2Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht Er zijn algemene voorwaarden van toepassing De HP Engage One Pro AIO is met de grootste zorg ontwikkeld om uw klantervaring te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Het combineert een geavanceerd maar duurzaam ontwerp met een krachtige rekenkracht en biedt een overvloed aan installatieopties, zodat u het aan uw specifieke behoeften kunt aanpassen. Dit leg nte systeem is robuust en duurzaam en biedt uit nderlijke prestaties n e n re ks accessoires voor specifieke activiteiten. Kijk o p HP.COM Ontwerp uw ideale systeem Kies hoe u het systeemwilt installeren, met opties voor op de toonbank, toonbank vrijhouden 2 of kiosk. Drie schermgroottes. Staand of liggend. Kies de opstelling die bij u past. Van volledige instelmogelijkheden voor kantelhoek en hoogte tot poorten voor accessoires. Robuust tot in de details Een slim en robuust ontwerp en geavanceerd vakmanschap in een zwart of wit aluminium frame met geïntegreerde kabels om uw ruimte kabelvrij te houden. r Een all-in-one, strak en razendsnel POS-systee De prestaties en beveiliging die u dagelijks nodig hebt Verhoog uw productiviteit met maximaal een 10e generatie Intel® Core™ i9-processor 1 en geoptimaliseerde warmteregeling, waardoor uw interacties met klanten snel en naadloos zullen plaatsvinden terwijl uw systeemmuisstil draait. 1Multicore is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten t v rbeteren, ni t alle klanten of softwaretoe ssingen zijn gebaat bij het gebruik van dez t chnologie 2B vestigingsmateriaal wordt a rt verkocht Er zijn algemene voorwaarden van toepassing De HP Engage One Pro AIO is met de grootste zorg ontwikkeld om uw klantervaring te verbeteren en essentiële bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Het combineert een geavanceerd maar duurzaam ontwerp met een krachtige rekenkracht en biedt een overvloed aan installatieopties, zodat u het aan uw specifieke behoeften kunt aanpassen. Dit elegante systeem is robuust en duurzaam en biedt uitzonderlijke prestaties en een reeks accessoires voor specifieke activiteiten. Kijk op HP.COM Ontwerp uw ideale systeem Kies hoe u het systeemwilt installer n, met opties vo r op de to nbank, toonbank vrijhouden 2 of kiosk. Drie schermgroottes. Staand of liggend. Kies de opstelling die bij u past. Van volledige instelmogelijkheden vo r kantelhoek en hoogte to po rten vo r ac essoires. Robuust tot in de details Een slim en robuust ontwerp en geav nce rd vakmanschap in e n zwart of wit alumin um frame met geïntegreerde kabels om uw ruimte kabelvrij te houden. HP EngageOne Pro Een all-in-one, strak en razendsnel POS-systee De prestaties en beveiliging die u dagelijks nodig hebt Verhoog uw productiv teit met maximaal een 10e generatie Intel® Core™ i9-processor 1 en geoptimaliseerde warmteregeling, waardoor uw interacties met klanten snel en a dloos zullen plaatsvinden terwijl uw sy te mmuisstil dra it. 1Multicore is o twikkeld om de prestaties va bepaalde softwareproducte te v rbet r n, niet all klanten of softwaretoepassing n zijn gebaat bij het gebruik van dez t chnologie 2Bev stigin smateriaal wordt ap rt verkocht Er zijn algemen voorwaarden van toepassing De HP Engage One Pro AIO is met de groots e zorg ontwikkeld om uw klantervaring te verbet r n en essentiële bedrijfsactiv teiten te ondersteunen. Het combineert een geavanceerd maar du rzaam ontwerp met een krachtige rekenkracht en biedt een overvloed aan i st llatieopties, zodat u het aan uw specifiek behoeften kunt aanpassen. Dit el gante systeem is robu st en du rza m en biedt uitzonderlijke presta ies en een re ks ac essoires vo r specifiek activ teiten. Kijk op HP.COM Ontwerp uw ideale systeem Kies hoe u het sy te mwilt installeren, met opties vo r op de toonbank, toonbank vrijhouden 2 of kiosk. Drie schermgro ttes. Sta nd of lig end. Kies de opstelling die bij u past. Van volledige instelmogelijkheden vo r kantelhoek en ho gte to po rten voor accessoires. Robu st ot in de details Een slim en robu st ontwerp en geav nceerd vakmanschap in e n zwart of wit alumin um frame met geïntegre rde kabels om uw ruimte kabelvrij te houden. HP EngageOne Pro Een all-in-one, strak en razendsnel POS-syste De prestaties en beveiliging die u dagelijks nodig hebt Verho g uw productiv teit met maxima l een 10e generatie Intel® Core™ i9-processor 1 en geoptimalise rde warmter geling, waardoor uw interacties met klanten snel n aadloos zullen pla tsvinden terwijl uw sy te mmuisstil dra it. 1Multicore is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te v rbet r n, niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn geba t bij het gebruik van dez t chnologi 2Bev stigingsmateriaal wordt apart verkocht Er zijn algemen voorwaarden van toepassing De HP Engage One Pro AIO is met de gro ts e zorg ontwikkeld om uw klantervaring te verbet r n en essentiële bedrijfsactiv teiten te ondersteunen. Het combineert een geavanceerd ma r du rza m ontwerp met een krachtige rek nkracht en biedt een overvloed aan i stallatieopties, zodat u het aan uw specifiek behoeften kunt aanpassen. Dit l g nte sy te m is robuust en du rzaam en biedt uit onderlijke presta ies n e n re ks accessoires vo r specifieke activ teiten. Kijk op HP.COM Ontwerp uw ideale systeem Kies hoe u het sy te mwilt installer n, met opties voor op de to nbank, to nbank vrijhouden 2 of kiosk. Drie schermgroottes. Staand of liggend. Kies de opstelling die bij u past. Van volledige instelmogelijkheden voor kantelhoek en hoogte to po rten voor accessoires. Robuust tot in de details Een slim en robu st ontwerp en geav nceerd vakmanschap in een zwart of wit aluminium frame met geïntegreerde kabels om uw ruimte kabelvrij te houden. r Een all-in-one, strak en razendsnel POS-systee De prestaties en beveiliging die u dagelijks nodig hebt Verho g uw productiv teit met maximaal een 10e generatie Intel® Core™ i9-processor 1 en geoptimalise rde warmter geling, waardoor uw interacties met klanten snel n aadloos zullen pla tsvinden terwijl uw syste mmuisstil draait. 1Multicore is o twikkeld om de pr staties va bepaalde softwareproducte te v rbet r n, ni t all klanten of softwaretoe ssingen zijn geba t bij het gebruik van dez t chnologi 2B v stigingsmateriaal wordt a rt verkocht Er zijn algemen voorwaarden van toepassing De HP Engage One Pro AIO is met de gro ts e zorg ontwikkeld om uw klantervaring te verbet r n en essentiële bedrijfsactiv teiten te ondersteunen. Het combineert een geav nce rd ma r duurzaam ontwerp met een krachtige rekenkracht en biedt een overvloed aan installatieopties, zodat u het aan uw specifieke behoeften kunt aanpassen. Dit el gante systeem is robu st en du rza m en biedt uitzonderlijke presta ies en een re ks ac essoires vo r specifieke activ teiten. Continu optimaliseren Een ander nu al waarneembaar voordeel van Locus WMS is dat het rust heeft gebracht op de werkvloer. Orderpickers bewegen niet meer zoals voorheen kriskras door het magazijn, maar nemen netjes de meest efficiënte looproutes langs de picklocaties die handig zijn ingedeeld op basis van rotatiesnelheid en productafmetingen. Bellemans: “In samenspraak met Centric hebben we in het magazijn zones op basis van winkelindeling gecreëerd. Artikelen die dicht bij elkaar in de winkelschappen staan, bevinden zich in dezelf- de orderpickzone. Daardoor belanden die artikelen automatisch op dezelfde ladingdrager. Dat zorgt ervoor dat winkelpersoneel tijdens het aanvullen van de winkelschappen zo min mogelijk hoeft te lopen. Het sterke van Locus WMS is dat het systeem zelf berekent wat de optimale magazijnlocatie voor een artikel is en een signaal afgeeft als dit verandert.” Een meebewegend WMS Centric Locus WMS is inmiddels geruime tijd live en heeft zich gemanifesteerd als een adaptief systeem dat goed kan omgaan met de variabiliteit in Extrashop’s supply chain. Het biedt geavanceerde functionaliteit, waarmee de meest uiteenlopende retailprocessen kunnen worden aangestuurd, maar kan zo worden geconfigureerd dat het alleen doet wat nodig is. “We willen als bedrijf kunnen groeien en niet bij iedere verandering het hele WMS opnieuw hoeven te programmeren. Tijdens de implementatie hebben we ervaren dat Locus WMS eenvoudig te integreren is zonder maatwerk. En dat aanpassingen relatief snel kunnen worden doorgevoerd.” Extrashop heeft met Centric een partner gevonden waarmee het zijn hele supply chain-operatie op topniveau heeft gebracht. “De mensen van Centric denken met ons mee en kijken verder dan alleen hun eigen WMS. De software is flexibel in te richten en kan meebewegen met de variabiliteit in onze organisatie. Precies wat we bij Extrashop nodig hebben.” ■ Omnichannel Magazine | 2022 “Eventuele vertragingen worden door Locus WMS proactief gesignaleerd, zodat we tijdig kunnen ingrijpen” Michiel Bellemans, supply chain manager Extrashop

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=