VCM 2022 05

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - M E I 2 0 2 2 15 onoverwinnelijk zijn. Zo baren de aanhoudende onzekerheid rond de pandemie en het conflict in Oekraïne hen wel degelijk zorgen. Het meest ongerust zijn kmo’s over de stijgende kosten. Ruim een kwart zegt (28%) dat kostenstijgingen de komende twaalf maanden het grootste risico voor hun organisatie zullen vormen. Dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan de stijgende grondstofprijzen, de torenhoge energieprijzen en de sterke inflatie met bijhorende loon- en huurstijgingen. Bovendien verwacht 39% dat de kostendruk de komende twaalf maanden nog zal toenemen. Verder maakt 29% van de respondenten zich zorgen over teruglopende uitgaven van hun klanten omwille van veranderende consumptiepatronen. Bijna een vijfde (23%) beschouwt de teruglopende vraag van klanten als een van hun grootste bekommernissen van het moment. Bovendien geeft een derde van de kmo’s aan dat hun bedrijf nog steeds niet normaal functioneert als gevolg van de pandemie. Liefst 9% van de kmo’s meldt zelfs dat ze met de huidige financiële vooruitzichten vrezen failliet te gaan. Omwille van de nog steeds onzekere situatie en de gestaag stijgende kosten blijven heel wat kmo’s nood hebben aan overheidssteun. Maar liefst 46% van de kmo’s heeft de afgelopen twaalf maanden een beroep gedaan op externe financiële steun. Tegelijk wijst bijna een vijfde van de kmo’s een gebrek aan overheidssteun aan als een van de belangrijkste uitdagingen van het afgelopen jaar. Hoewel overheidssteun wordt beschouwd als het belangrijkste instrument om de groei van kmo’s terug een boost te geven, vreest bijna een derde (31%) dat de toegang tot overheidssteun het komende jaar zal verslechteren. Ook financiering wordt in dit kader als heel belangrijk beschouwd, met inbegrip van bankleningen en subsidies (25%) en een beter beheer van de cashflow (25%). Met andere woorden, enkel met bijkomende middelen zullen veel kmo’s tijdens het komende harde jaar het hoofd boven water kunnen houden. “We mogen ook niet vergeten dat kmo’s goed zijn voor 57,7% van de Belgische banen. Het is dan ook erg belangrijk die ondernemingen in de voorhoede van de besluitvorming te houden en hen hoog op de nivelleringsagenda te plaatsen”, besluit Guillaume Hoffman. TC Guillaume Hoffman, country director bij Sage: “De meeste kmo’s voelen zich nu weerbaarder en beter voorbereid om grote hindernissen te overwinnen dan voor de pandemie. Dat komt grotendeels dankzij de aanpassingen die ze tijdens die periode hebben doorgevoerd.” VISIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=