VCM 2022 05

16 W W W . V A L U E C H A I N . B E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Data kunnen helpen om betere beslissingen te nemen op verschillende niveaus. Op operationeel vlak kunnen we er de activiteiten beter mee beheren. Op tactisch niveau helpen data om reactiever te worden in een dynamische marktcontext. En als we nog een niveau hoger gaan, kunnen data zelfs steun bieden bij het uitstippelen van de strategische toekomst van ondernemingen. Hordes op de weg naar optimaal datagebruik In de praktijk slagen evenwel slechts weinig bedrijven erin op alle niveaus het onderste uit die enorme kan met data te halen. Prof. Van Woensel: “Een van de belangrijkste struikelblokken is dat data zich heel vaak in functionele silo’s verschanst houden. Dat doet de waarde van data sterk dalen. Met een beetje geluk kun je de data dan wel binnen de silo zelf gebruiken, maar businessactiviteiten in de organisatie of over verschillende organisaties heen coördineren, wordt op die manier lastig. Wil je dat doen, dan is het noodzakelijk dat je data kunt uitwisselen en integreren.” Een ander probleem is dat bedrijven vaak zelf niet goed weten hoever ze op het vlak van data-integratie staan. “Toen ik die vraag stelde aan twintig personen uit het middle en senior management van een organisatie, kreeg ik allemaal verschillende zaken te horen”, vertelt de professor. “Intern waren er grote meningsverschillen rond waar de organisatie stond op het vlak van data-integratie, welke de doelstellingen waren en waarom die nog niet waren bereikt. Als de neuzen niet in dezelfde richting staan, wordt het natuurlijk heel moeilijk om doelstellingen te bereiken.” Maturiteit op twee assen Om organisaties te helpen hun data te (re)organiseren – in lijn met de operationele, tactische en strategische doelstellingen – werd de Data Ambition Matrix ontwikkeld. Die geeft inzicht in waar een organisatie staat op het vlak van data-integratie en wat de ambities zijn, of binnen twee à drie jaar zouden moeten zijn. De matrix werd ontwikkeld door het European Supply Chain Forum, in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven ( TU/e) en de Antwerp Management School, en werd zo geconfigureerd dat hij makkelijk bruikbaar is in de praktijk. De Data Ambition Matrix (DAM) is gebaseerd op twee dimensies: een integratiedimensie en een implementatiedimensie (zie figuur 1). Met data-integratie bedoelen we meer bepaald de mate waarin data vanuit verschillende bronnen worden verzameld en in één enkele bron worden gebruikt. Die bronnen kunnen zich bevinden in één en dezelfde onderneming, binnen een statische supply chain (met vaste partners) of in een markt (met veranderende partners). Hoe rechtser een onderneming in Potentieel van data beter benutten Data Ambition Matrix werpt licht op data-integratie in je supply chain De gigantische berg data waarop we vandaag zitten, creëert enorme mogelijkheden. Alleen slagen bedrijven er nog maar met mondjesmaat in het volle potentieel te benutten. Om organisaties te helpen ontdekken hoever ze op het vlak van data-integratie staan en waar ze naartoe willen, werd de Data Ambition Matrix ontwikkeld. Tom Van Woensel, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Antwerp Management School (AMS), stond mee aan de wieg van dit model. Hij geeft ons tekst en uitleg over de werking en de toegevoegde waarde van de Data Ambition Matrix.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=