VCM 2022 05

4 W W W . V A L U E C H A I N . B E VISIE Suppy chain manager in het digitale tijdperk Onderzoek naar impact digitale transformatie op de supply chain en op de mens In onze snel veranderende wereld zijn supply chains mondiaal en complex geworden en worden ze geconfronteerd met ongekende niveaus van disruptie en volatiliteit. Tegelijkertijd creëert digitalisering nieuwe kansen die de manier waarop supply chains werken en interageren, fundamenteel veranderen. In die dynamische context wilde het Vlerick Centre for People in the Smart Digitised Supply Chain achterhalen wie de persoon is die de rol van de supply chain manager vervult en welke vaardigheden daarbij nodig zijn. Met de steun van zijn onderzoekspartners Bluecrux, OMP en Lineas voerde het Vlerick Centre for People in the Smart Digitised Supply Chain een onderzoek uit. Meer dan honderd supply chain professionals, werkzaam in bedrijven van verschillende grootte en in verschillende sectoren, reageerden op de enquête. De meeste respondenten (98%) zijn gevestigd in Europa en NoordAmerika, waarvan een overgrote meerderheid (84%) in België. Ongeveer de helft van de respondenten was de supply chain manager van hun business unit, een derde voerde een reeks supply chain gerelateerde activiteiten uit en één op de vijf respondenten had een adviserende rol voor supply chain professionals. De supply chain skills uit het verleden die verder in dit artikel worden genoemd, verwijzen naar een soortgelijke studie die Vlerick Business School in 2013 bij meer dan 300 respondenten uitvoerde. Supply chain managers: wie zijn ze? Wie zijn de supply chain managers van vandaag? Hoe ziet hun functie eruit en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Hoe verwerken ze informatie en hoe pakken ze hun taken aan? De onderzoekers kwamen tot volgende conclusies. Nog steeds een mannenwereld Zoals figuur 1 laat zien, is supply chain management nog steeds een mannenwereld – slechts twintig procent van de respondenten is vrouw. Genderdiversiteit in supply chain management lijkt stabiel te zijn gebleven sinds het vorige onderzoek in 2013, waar ook slechts één op de vijf van de respondenten vrouw was. Een end-to-end functie De functie van de supply chain manager is een discipline die meerdere verantwoordelijkheden combineert. De onderzoekers 80,19% 18,87% 0,94% Male Female Other Figuur 1: Genderdiversiteit van de supply chain professional van vandaag

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=