VCM2022_10

4 W W W . V A L U E C H A I N . B E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT De tien geboden van Lean Six Sigma Lean Six Sigma is een krachtige methodologie die verspilling en variatie in organisaties tegengaat. Intussen heeft de methodologie zich wereldwijd bewezen. Toch slagen maar weinig bedrijven erin om Lean Six Sigma op een duurzame manier in hun organisatie in te bedden. Hoe we van Lean Six Sigma een succes op lange termijn maken, staat uitgebreid beschreven in het boek ‘The Ten Commandments of Lean Six Sigma’. Twee van de auteurs – prof. Jiju Antony en prof. Beth Cudney – gaven ons persoonlijk de essentie mee. Lean Six Sigma (LSS) biedt een raamwerk dat organisaties moet helpen hun businessprocessen te verbeteren. Daarbij worden de principes van lean manufacturing en Six Sigma gecombineerd, met als doel een hogere klantentevredenheid, kostenbesparin- gen en betere bedrijfsresultaten. LSS stamt vanuit de industrie, maar de voorbije twintig jaar werden erin omzeggens elk type organisatie successen mee geboekt. High level gids Hoewel LSS-trajecten doorgaans met de beste bedoelingen worden opgezet, slagen organisaties er vaak niet in om de inspanningen op lange termijn vol te houden. Terwijl het doel van LSS net is om een raamwerk voor de lange termijn te bieden. Zo wordt LSS ook wel gedefinieerd als een ‘gestructureerde, data- gebaseerde methodologie voor duurzame procesverbeteringen’ (De Mast et al., 2022). Het boek ‘ Ten Commandments of Lean Six Sigma’ biedt senior managers en executives high level richtlijnen om met LSS niet alleen een competitief voordeel te bereiken, maar ook te behou- den. Het werk is gebaseerd op de jarenlange ervaring van vier auteurs, met name Jiju Antony, Elizabeth Cudney, Vijaya Sunder M. en Chad Laux. De eerste twee kwamen tijdens een VCK Quality Talk de belangrijkste ingrediënten voor een duurzame implemen- tatie van LSS toelichten. Meer dan tools en technieken Volgens het Lean Iceberg Model (zie figuur 1) is LSS alvast veel meer dan een set van tools en technieken. Toch leggen veel orga- nisaties vooral de focus daarop. Maar als de onderkant van de ijsberg – die de strategie, leiderschap en gedragsverandering omvat – niet voldoende wordt meegenomen, zullen operational excellence methodologieën zoals LSS geen lang leven beschoren zijn in de organisatie. Prof. Jiju Antony: “Aangezien studies hebben aangetoond dat tools en technieken slechts bijdragen tot twintig procent van de business transformatie initiatieven, moet voor de overige tach- tig procent worden gefocust op de verandering van gedrag en gewoontes en het engagement van medewerkers en leiders. LSS blijkt ook vooral succesvol te zijn in organisaties waar het niet louter wordt beschouwd als een initiatief om kosten te besparen, maar waar de methodologie in de organisatie werd verankerd.” Prof. Jiju Antony en prof. Beth Cudney lichten kritische succesfactoren toe

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=