VCM2022_10

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 2 5 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT “Dat er nog werk aan de winkel is, blijkt ook uit de cijfers”, gaat de professor verder. “Meer dan zeventig procent van de bedrij- ven slaagt er niet in hun inspanningen op het vlak van LSS aan te houden. In een recent rapport van McKenzie is zelfs sprake van tachtig procent. Uiteraard zijn er verschillen naargelang de regio en de sector, maar in de literatuur zien we telkens weer cijfers terugkomen die in dezelfde lijn liggen.” “Om LSS ook op lange termijn een kans op slagen te geven, moet de nadruk meer op soft skills komen te liggen”, benadrukken de auteurs. “Een goed doordachte strategie en stevig leiderschap zijn cruciaal om LSS in de organisatie verweven te krijgen.” 1. Creëer leiderschap voor LSS Geen wonder dus dat het eerste gebod draait om leiderschap. “In 1991 zijn we met 54 ‘ leadership experts’ van 38 landen een gemeenschappelijke definitie overeengekomen, met name ‘ande- ren beïnvloeden, motiveren en toelaten om bij te dragen tot het succes van de organisatie’”, aldus prof. Antony. Naargelang het land en de cultuur worden er weliswaar verschil- lende leiderschapsstijlen gehanteerd. Japans leiderschap valt bijvoorbeeld niet te vergelijken met de manier van leidinggeven in het Westen. Prof. J. Antony: “Tijdens een van mijn onderzoeksprojecten in 2008-2009 werd duidelijk dat in het Westen zowel transactioneel als transformerend leiderschap vereist is voor een succesvolle uitrol van LSS. Transactionele leiders focussen op het dagelijkse leiderschap. Zij moedigen medewerkers aan om doelstellingen te halen en zorgen voor een gepaste beloning als de gewenste per formantie wordt bereikt. Transformerende leiders daaren- tegen, focussen op de strategische doelen op lange termijn, stimuleren de creativiteit en moedigen medewerkers aan om problemen op een andere manier te bekijken. Vaak zien we dat transactionele leiders na verloop van tijd uitgroeien tot transfor- merende leiders. Maar binnen een organisatie heb je beide types nodig.” Er bestaat trouwens ook geen ‘one-size-fits-all ’ leiderschap. Elke sector en organisatie is immers anders. Het is daarom ook cruciaal dat leiders hun benadering afstemmen op de specifieke situatie en bedrijfscultuur. LEAN ICEBERG MODEL TECHNOLOGY TOOLS & TECHNIQUES Figuur 1 Het Lean Iceberg Model PROCESSES ABOVE THE WATERLINE - VISIBLE ABOVE THE WATERLINE - VISIBLE UNDERWATER -ENABLING UNDERWATER -ENABLING 1. Strategy & Al ignment 2. Leadership 3. Behaviour & Engagement

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=