VCM_022022_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 42 WAREHOUSING schip in het Suezkanaal zowat de wereldwijde logistiek in de war stuurde. Diverse deelaspecten Om op te schuiven richting Physical Internet – en zo de efficiëntie van transport en logistiek te verhogen – ziet POM West-Vlaanderen verschillende deelgebieden, die allemaal in de Future Logistics Hub aan bod komen. “In de eerste plaats moet de sector verder digitaliseren”, zegt Barbara Peene. “Om vlot samen te werken, moeten alle actoren in de logistieke keten meer data uitwisselen. Dat moet bovendien gestructureerd en automatisch verlopen: dus niet via e-mail of zo, maar via platformen waar bedrijven data delen.” Een tweede element is dat van doordreven automatisering, niet alleen in het warehouse, maar ook op hoger niveau, in de hubs en de havens. “We denken daarbij aan autonome voer- en vaartuigen”, legt Barbara Peene uit. “Zo hebben we een project ingediend samen met VIL waarbij een autonome ‘rail-road shunter’ de verbinding maakt tussen de voor- en achterhaven van Zeebrugge. De shunter zal autonoom zijn traject af leggen, zowel op het spoor als op de weg.” Ook ‘collaborative shipping’ is een onmisbaar element in het verhaal . Om optimaal gebruik te maken van multimodaal verkeer is er nauwe samenwerking vereist tussen de aanbieders van de diverse modi . “Daar is nog heel wat sensibilisering voor nodig”, zegt Jean de Bethune. “Vandaag blijf t de vrachtwagen voor veel bedrijven nog vaak de gemakkelijkste oplossing.” Op termijn ontsnapt echter niemand aan de strengere normen rond emissie en duurzaamheid. De shif t richting multimodale logistiek komt er hoe dan ook. “Iedereen moet mee”, vervolgt Jean de Bethune. “Maar de grote uitdaging is van dat meteen ook op een kostencompetitieve manier te doen.” Het grotere plaatje vereist dan onder meer dat de partners binnen het model uitgroeien tot aanbieders van 5PL-diensten. Maar evengoed moet er aandacht zijn tot op het laagste niveau, zodat ook de ‘last mile logistics’ en stadsdistributie mee hun plaats in het geheel krijgen. Serious game De aangehaalde elementen komen in de Future Logistics Hub aan bod tijdens een ‘serious game’. Bezoekers van het kenniscentrum – zoals medewerkers van logistieke bedrijven of studenten – krijgen er de opdracht een lading van pakweg Glasgow naar Milaan te vervoeren. Ze moeten daarbij rekening houden met budget, deadline en emissie. De instructies geven ze in op een tablet. Het verloop van het transport is te volgen op een grote videowall. “In de eerste ronde doet iedereen de oefening afzonderlijk”, legt Barbara Peene uit. “Daarna laten we groepjes samenwerken, wat direct al tot een stuk meer efficiëntie leidt. De laatste ronde toont een oplossing via het Physical Internet met onmiddellijk een optimaal resultaat: met automatische berekeningen op basis van automatisch uitgewisselde data. Op die manier willen we de deelnemers bewust maken van de mogelijkheden en de opportuniteiten van het Physical Internet.” Doorheen het spel krijgen de deelnemers bijkomende uitleg over het Physical Internet, met onder meer aandacht voor het belang van digitalisering en het gebruik van dataplatformen. Daarnaast zijn in korte video’s best practices te zien die vandaag al bij (West-)Vlaamse bedrijven in gebruik zijn. Een van de voorbeelden is onder meer een automatiseringsproject in een hoogbouwmagazijn van Agristo. “Bedrijven die met ons een best practice of een innovatief proces willen delen, zijn meer dan welkom”, besluit Barbara Peene. “Twee keer per jaar vernieuwen we de complete digitale inhoud van de Future Logistics Hub. Zo willen we bedrijven telkens weer nieuwe inspiratie aanbieden. Bedrijven die bij de Future Logistics Hub inspiratie opdeden, kunnen hun ideeën daarna eventueel bij Fabriek Logistiek uittesten. Beide initiatieven in Oost- en West-Vlaanderen illustreren zo hun complementariteit.” DVD EenModula-kast van Vanas laat toe bij Fabriek Logistiek ervaring op te doen rond picking en replenishment. Bedrijven kunnen de testen uitvoerenmet eigen producten enmet WMS-software naar keuze.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=