VCM_022022_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE Voor alle duidelijkheid, het concept achter digitale tweelingen is niet nieuw. Voor de maanmissies van de NASA in de jaren zestig en zeventig werden al exacte duplicaten gebruikt om complexe systemen te managen. Zo maakte NASA gebruik van gespiegelde systemen – de voorlopers van digitale tweelingen – om de Apollo 13-missie te redden toen die in de problemen kwam. Daarnaast gebruiken we al vele jaren CAD-modellen als een digitale representatie van het ontwerp- en engineeringproces. Industrie 4.0 schept ruimte voor digitale tweelingen Maar het is pas sinds de opmars van Industrie 4.0 dat digitale tweelingen echt in de schijnwerpers staan. Zo doken ze vorig jaar op in de top technologische trends van Gartner. Een tweetal jaar geleden werd ook het Digital Twin Consortium in het leven geroepen. Dat moet gebruikers helpen het maximum uit de technologie te halen. Het consortium def inieert een digitale tweeling als een virtuele representatie van fysieke entiteiten en processen, die worden gesynchroniseerd met een specif ieke frequentie. Digitale tweelingen gebruiken realtime en historische data om de stand van zaken in kaart te brengen en toekomstige ontwikkelingen te simuleren. Zo zorgen ze voor een beter inzicht in systemen en laten ze betere beslissingen en betere acties toe. Vaak vormen digitale tweelingen de fundering van slimme applicaties, waarbij ze continu sensordata capteren om de performantie te verhogen, fouten te voorspellen en toekomstige scenario’s uit te tekenen. Prof. Frank Piller: “De meerwaarde zit dus niet zozeer in de digitale tweeling an sich. Zeker in productieomgevingen is het ook niet erg moeilijk om die te creëren. Daar capteren we immers al veel data van machines, componenten en assets. De kunst bestaat er vooral in met behulp van die digitale tweeling betere beslissingen te maken. Een mooi voorbeeld is Google Maps, dat gebaseerd is op een digitale reproductie van onze traditionele kaarten. Wat tools als Google Maps vooral interessant maakt, is dat de tool weet dat je Digitale tweelingen als bas Prof. Frank Piller schetst toegevoegde waarde bin In de context van Industrie 4.0 duiken steeds vaker digitale tweelingen op. De hamvraag is in welke mate die ook voor onze organisatie interessant zijn. Expert ter zake is professor Frank T. Piller, co-directeur aan het Institute for Technology & Innovation Management (TIM) en professor of management aan de RWTH Aachen University. Hij legt uit wat digitale tweelingen exact zijn, in welke omgeving ze zich in hun element voelen en hoe we er het maximum uit halen. Prof. Frank Piller: “In feite kun je een traditionele simulatie vergelijken met een foto, terwijl een digitale tweeling eerder een video is.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=