VCM_042021_LR

VISIE 11 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - A P R I L 2 0 2 1 Consolidatie niet evident VC: Ziet umogelijkheden tot externe samenwerkingen consolidatie? J. Verstraeten: “Het is al een uitdaging binnen één bedrijf alle violen gelijk te stemmen, laat staan de supply chain met andere bedrijven samen te orga- niseren. En dan moet er overeenstemming zijn over waar de synergie zit en aan wie die toekomt. De groep Vandemoortele is zelf actief in de trans- portsector en combineert waar dat interessant blijkt eigen stromen met die van derde partijen.” M. Goossens: “Het blijft een moeilijk verhaal. Bij mijn vorige werkgever, het Amerikaanse kledingbedrijf VF Corporation, zaten we – op aangeven van 3PL’s – met andere spelers rond de tafel. Je start met goede inten- ties, maar uiteindelijk bots je altijd op strategieën die te ver uit elkaar liggen of op onvoldoende bereidheid tot transparantie.” B. Lemmens: “We gingen de mogelijkheden na om samen met grote farmabedrijven vliegtuigen te charteren in tijden van tekorten. Ik geloof dus ergens wel in informatiedeling. De kunst bestaat erin concurrenten als concullega’s te beschouwen, wat niet altijd evident is. Naar leveranciers toe, bijvoorbeeld op het vlak van tendering, ligt de drempel doorgaans lager.” Flexibiliteit, eerder noodzaak dan optie VC: Is de vraag naar flexibiliteit het voorbije jaar nog toegenomen en moet de supply chain daarin meestappen? B. Lemmens: “Elke onderneming moet haar grenzen continu verleg- gen. Er komt geen einde aan verandering, vernieuwing en verbete- ring. We moeten ons daartoe voortdurend bijscholen en inzetten op betere, meestal geautomatiseerde, processen. Ik stel vast dat we vandaag hogere eisen aan onze medewerkers stellen. De mensen moeten mee willen groeien met de organisatie.” M. Goossens: “De consument koestert in de gedigitaliseerde wereld hoge verwachtingen. Daar moeten we op inspelen, maar tegelijk moet de draagkracht van je organisatie groot genoeg zijn om die flexibiliteit het hoofd te kunnen bieden. ‘Nee’ zeggen is zelden een optie, maar je hoort jezelf wel de tijd te geven om de processen op punt te stellen. Verandering doorvoeren terwijl je de zaken intern nog niet op orde hebt, is dus allermist aangewezen. Van de Velde heeft in sneltempo en met succes de shift naar e-commerce gemaakt, maar het omgaan met de complexiteit ervan was en is geen sinecure.” J. Verstraeten: “De marktverwachtingen zijn complexer dan voor- heen. Naast flexibiliteit gaat het ook om de vraag naar een breder gamma. Digitalisering, automatisering en robotisering kunnen hel- pen om die noden te beantwoorden. Ik denk dat de grens van wat vandaag mogelijk is en verwacht wordt, morgen alweer net iets ver- der ligt. Continu nadenken in functie van verbetering is onontbeer- lijk.” KD De (detail) handel stelt steeds hogere eisen aa n de lo gistieke systemen. Vooral als het gaat om de o nline ve rkopen. Denk hierbij aan: · Kosteneffectieve operatie, zelfs bij kleine bestellingen · Foutvrij picken (rechtstreeks in de verzenddo os) · Artikelen uit verschillende productgroepen efficiënt bij elkaar voegen · Zeer korte doorlooptijden · Retourafhandeling snel en efficiënt verzorgd · Modulair & flexibel in alle fasen van de bedrijfscyclus oplossing O rder F ulfilment S ystem ( OF S ) Succesvolle e-commerce verdient de allerbeste logistiek ! Hoofdaannemer van complete distributie – o rderpicksystemen voor (detail) handel & indus trie. Ontwerp, realisatie en service, alles uit 1 hand ! WITRON · Keizersveld 47-C · 5803 AM · Venray +31 (0)478 - 55 18 55 · info@witron.nl Be innovative • Be committed • Be succes sful

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=