VCM_042021_LR

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 13 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - A P R I L 2 0 2 1 Maar zoals de eerste goede gewoonte voorschrijft, moeten ook functies met een ander perspectief vertegenwoordigd zijn. Dat kunnen niet alleen projectmanagers zijn, maar ook strategen, business analis- ten, medewerkers met de focus op veilig- heid, medewerkers die gespecialiseerd zijn op het vlak van gebruikerservaring, enzo- voort. Dat het belangrijk is zoveel mogelijk ver- schillende functies in je AI-team te betrek- ken, blijkt eveneens uit onderzoek. Orga- nisaties die stellen dat AI voor hen een significante waarde heeft, hebben gemid- deld veertien procent meer verschillende functies in hun teams. Met andere woor- den, een AI-team waar zeven functies ver- tegenwoordigd zijn, heeft een grotere slaagkans dan een team met slechts vijf functies. 3. Betrek het topmanagement bij de strategie en financiering Een grote diversiteit binnen je AI-teams creëren is een goed begin. Maar uiteraard mag dat er niet voor zorgen dat je de con- trole over je AI-trajecten verliest. Daarom is het belangrijk die variëteit te integreren in een meer gestructureerd netwerk. Whit Andrews: “In de jaren dat ik de evolu- ties op het vlak van AI volg, heb ik gemerkt dat dat aspect steeds belangrijker wordt. De hoeveelheid data die de technologie voor je organisatie kan genereren, wordt ook steeds groter. Daarom is het cruciaal dat je tijdens een AI-traject de teugels ste- vig in handen blijf t houden. Formaliteit in je projectplannen integreren is dan ook de boodschap.” Daarnaast is het belangrijk managers op C-niveau te betrekken bij het toewijzen van het AI-budget. Zij moeten bereid zijn je de nodige middelen te geven die je nodig hebt om AI-trajecten tot een goed einde te brengen. Zij zullen ook fungeren als spon- sor voor die trajecten, wat de waarde van AI in de organisatie zal benadrukken. Dat is ook een uitstekende manier om je AI-stra- tegie in lijn te brengen met de bedrijfsstra- tegie. Uit een studie blijkt trouwens dat organi- saties die het AI-budget toewijzen aan een corporate functie bijna twee keer zo vaak een hoge maturiteit op het vlak van AI bereiken. “En als het een geruststelling kan zijn: uit onderzoek bij de board of directors en onder COO’s blijkt dat de meesten van mening zijn dat AI een belangrijke rol kan spelen in de organisatie. De coronacrisis heeft die overtui- ging overigens alleen maar versterkt”, voegt With Andrews eraan toe. Dat impliceert natuurlijk ook dat de busi- nessimpact van AI-projecten of -producten m succes te boeken met AI organisatie integreren Uit onderzoek bij de board of directors en onder COO’s blijkt dat de meesten van mening zijn dat AI een belangrijke rol kan spelen in de organisatie. De coronacrisis heeft die overtuiging alleen maar versterkt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=