VCM_042021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 14 ARTIFICIAL INTELLIGENCE moet worden geanalyseerd. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat organisaties die de financiële of risico-impact van hun AI-pro- jecten meten, vaker succesvol zijn. Iets meer dan de helft van de organisaties die AI inzetten in meerdere processen en business units, voeren bij elk project systematisch een financiële en/of risi- coanalyse uit. W. Andrews: “Als we geanalyseerd hebben hoe tevreden we zijn over een AI-project, moeten we dat vervolgens communiceren in de taal die het C-niveau gebruikt. Op die manier kunnen we bewijzen dat AI ook effectief waarde genereert. Als het potenti- eel duidelijk is, zal de goodwill voor volgende projecten ook gro- ter worden. In dat kader helpt het natuurlijk ook dat je van meet af aan meerdere functies in het team hebt betrokken. Zo wordt het potentieel vlugger in de verschillende delen van de organisa- tie gespot. Iemand in het team kan het bijvoorbeeld interessant vinden om via AI’s beelden te analyseren met het oog op een grotere veiligheid. Iemand anders wil via AI misschien de aanwe- zigheid van je merk op sociale media monitoren. Op die manier kun je ook de reacties van je klanten op het merk analyseren. Zo kun je AI stapsgewijs verder laten groeien in je organisatie.” “Maar voor alle duidelijkheid: je hoeft niet noodzakelijk bij elk project een positieve ROI te beloven. Veel bedrijven starten met AI in de wetenschap dat dat aanvankelijk zeker niet altijd het geval zal zijn. Het is vooral belangrijk in eerste instantie een goed beeld te krijgen van de mogelijke waarde voor het bedrijf, zodat je stapsgewijs kunt groeien op het vlak AI.” 5. Pas zo weinig mogelijk proofs of concept toe Geloof het of niet, maar Whit Andrews raadt aan zo weinig moge- lijk proofs of concept (PoC) te gebruiken. “Toen AI opkwam, wer- den er veel PoC’s toegepast om te zien wat werkt en wat niet. Maar tegenwoordig is er al heel wat ervaring opgebouwd en weten we vrij goed wanneer het zinvol is om AI te gebruiken en wanneer niet. Bedrijven die momenteel al verder staan met de uitrol van AI in hun organisatie, gebruiken trouwens twintig pro- cent minder PoC’s dan bedrijven die nog maar in de startblokken staan”, legt hij uit. Een vijfde goede gewoonte is dan ook om voor harmonie te zor- gen. “Dat kun je doen door je projecten heel zorgvuldig uit te kiezen en het aantal proofs of concepts op die manier binnen de perken te houden. Probeer er ook voor te zorgen dat er interac- tie is tussen de verschillende proofs of concepts die je toepast”, besluit Whit Andrews. “Samen met de andere goede gewoon- tes zal het beperken van je focus je helpen om een succesvolle AI-strategie te creëren en je digitale ambities op verschillende vlakken vorm te geven.” TC V olgens de Allianz Risk Barometer behoren cyberaanvallen jaarlijks tot de grootste bedrijfsrisico’s. De dreiging van een digitale supply chain-aanval groeit jaar na jaar omdat bedrij- ven binnen hun keten steeds meer digitale informatie met elkaar delen. Aanvallen gebeuren op hun beurt steeds geraf- fineerder en zijn de afgelopen jaren in aantal toegenomen. Digitale kopzorgen zijn het deel van de CEO’s, CIO’s, logistieke en risicomana- gers van bedrijven. “Cyber vormt vandaag voor alle sectoren een groot en relevant risico aangezien onze processen meer dan ooit gedigitali- seerd zijn”, zegt Jelle Groenendaal, lector Risk Management & Cyber- security aan de Haagse Hogeschool. “Je moet er als organisatie dus sowieso mee aan de slag.” Jelle Groenendaal noemt drie belangrijke risico’s rond cybergevallen. “Hoewel er uiteraard een pak meer zijn en het deels afhankelijk is per sector”, zegt hij. “Bij veel bedrijven staan DDos-aanvallen (Distributed Denial of Service) hoog op de agenda, zeker in coronatijden. Als je geen toegang tot de bedrijfsdata hebt of klanten kunnen je website Honderd proce Hoe kwetsbaar is onze Onderzoeksbureau Data Splunk verwacht dat de hoe- veelheid cyberaanvallen op de supply chain dit jaar verder zal toenemen. Jelle Groenendaal, lector Risk Management & Cybersecurity aan de Haagse Hoge- school, schetst de mogelijke risico’s. Hij legt uit hoe we aanvallen zoveel mogelijk kunnen voorkomen en geeft tips om de schade te beperken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=