VCM_042021_LR

De groeiambities van Schrauwen liegen er niet om. In de afgelopen jaren verdubbelde de technische gro othandel het aantal filialen en groeide het assortiment met ruim 25%. De omze t is meer dan ver dubbeld, maar dankzij Slim4 kon de voorraadwaarde met maar liefst 25% worden gereduceerd. Teg elijkertijd slaagde Schrauwen erin het servicelevel binnen een jaar te verhogen; van m inder dan 95% naa r ruim 98%. experts in inventory optimisation S CHRAUWEN VERLAAGT VOORRAADWAARDE EN VERHOOGT SERV ICELEVEL bij groeiend assortim ent “M et Slim4 werken we efficiënter en konden we ons servicelevel ve rhogen naar ruim 98%.” San der De Deckere Logi stiek Manager, Schrauwen INV ENTORY OPTIMISATION +32(0)15 40 01 64 slimstock.be Als o nderdeel van de BME Groep behoort Schrauwen tot de op-één-na groot ste groothandel in sanitair, verwarming en hernieuwbare ener gie van België. Het bedrijf timmert hard aan de weg en telt inmi ddels 13 filialen, voornamelijk in de regio Antwerpen. “In het afgel open decennium is dat aantal bijna verdubbeld. De omzet is zelfs meer dan verdubbeld” , weet Sander De Deckere, Logistiek Manager bij Sc hrauwen. Ook het assortiment groeit. Waar in 2015 nog zo’n 6.000 sku’s op voorraad lagen, telt het assortiment tegenwoordig ruim 8.000 sku’s. “En dat aantal stijgt nog steeds” , aldus De Deckere. Om de groei het hoofd te kunnen blijven bieden en haar logistieke perfo rmance verder te verbeteren betrok Schrauwen in 2017 een gloe dnieuw logistiek centrum in Herentals; met een beschikbare oppe rvlakte van 12.000 m2 en meer dan 10.000 palletlocaties. Voor raadwaarde 25% gedaald Eerd er werd reeds besloten om Slim4 te implementeren. De voorr aad optimalisatiesoftware van Slimstock geeft de groothandel meer zicht en grip op de toenemende voorraden. Met behulp van de order generator van Slim4 steeg het servicelevel binnen een jaar van mind er dan 95% naar 98%. “Bovendien hebben we met Slim4, ondanks da t alsmaar groeiende assortiment, onze voorraadwaarde met 25% kunnen verlagen. We hebben nu het juiste overzicht, waardoor we kunnen sturen op uitzonderingen en producten of productgr oepen aanmerkelijk beter kunnen in- of uitfaseren. Dat helpt ons absoluut om onze concurrentiepositie verder te versterken.” Daarna ast wist Schrauwen met behulp van Slim4 het bestelproces efficiënte r in te richten. “We kunnen onze mensen beduidend efficiënter inzett en en dat biedt weer voordelen in de hele supply chain.” ‘Meer mogelijk’ De Deckere is er van overtuigd dat er nog m eer in het vat zit: “We zetten Slim4 nu ook in voor het verder o ptimaliseren van de bevoorrading van onze filialen, zodat ook daa r de juiste artikelen in de juiste hoeveelheden op het juiste mome nt beschikbaar zijn. Tevens willen we de servicelevels verder verhog en, door nog meer gebruik te maken van de expertise van Slimstoc k, bijvoorbeeld door onze collega’s naar de Slimstock Academy te s turen. Ik weet zeker dat we samen met Slimstock en Slim4 onze groeiambities waar kunnen maken en tegelijkertijd de service naar onze klanten verder kunnen verbeteren.” LEES MEER 

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=