VCM_042021_LR

VOORRAADMANAGEMENT 25 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - A P R I L 2 0 2 1 het nieuwe distributiecentrum kunnen we alvast de totale voorraad centraal beheren. Vanuit dat DC bevoorradenwe nu allewinkels.” Daarnaast wilde Santens Metaalwaren een beter beeld krijgen van welke bestellingen wanneer en hoeworden geplaatst. J. Van Nieuwenhuyze: “Vroeger zaten aankoop en verkoop in feite onder één koepel. Aankoop- beslissingen werden gemaakt door één expert, vooral op basis van ‘fingerspitzengefühl’. Uiter- aard werden de verkopen uit het verleden wel meegenomen, maar voor de rest was ons bestel- model niet op een theoretische manier onder- bouwd.” Met het softwarepakket van Slimstock wilde San- tens Metaalwaren een betere basis voor de aan- koopbeslissingen creëren. Aan Jan Van Nieuwen- huyze werd gevraagd als key user het project te trekken. Omdat er veel functionaliteit standaard in Slimstock vervat zit, kon het pakket – op de interface met het ERP Microsoft Dynamics AX na – nagenoeg zonder maatwerk worden geïmple- menteerd. Visibiliteit inde voorraad Dankzij Slimstock kunnen vandaag in de eerste plaats de bestelhoeveelheden veel accurater worden bepaald. “Elke aankoper heeft bij ons zijn eigen pakket leveranciers. Van sommige leveranciers wordt de historiek van het afgelo- pen jaar dagelijks onder de loep genomen, van andere wekelijks of maandelijks. Op basis daar- van geeft Slimstock een voorstel”, licht Jan Van Nieuwenhuyze toe. “Daarbij zal de software ons een minimale bestelhoeveelheid voorschotelen. Verder geeft het systeemons een seintjewanneer artikelen nauwelijks nog bewegen. Visueel is het pakket erg sterk. Daardoor hebben we nu snel een duidelijk beeld van de stand van zaken. Dat maakt het ook makkelijker om bepaalde issues te besprekenmet de categorymanager, die de eind- verantwoordelijkheid over het assortiment heeft. Aangezien Slimstock ook telkens de bestelwaarde in euro’s weergeeft, kunnen we ook de voorraad- waarde goed in de gaten te houden.” Volgens Jan Van Nieuwenhuyze is de toege- voegde waarde van een pakket dat zich specifiek op voorraadmanagement toespitst groot. “Als je puur vanuit je ERP-systeemvoorstellen genereert, krijg je ook een bestelvoorstel op basis van de voorbije twaalf maanden, maar dat houdt geen rekening met een dalende of stijgende trend. Stel dat een product elf maanden geleden erg in trek was, maar dat zijn populariteit de laatste negen maanden sterk is afgenomen, dan is dat natuur- lijk belangrijk om te weten. Nu hebben we een duidelijk beeld van die trends. Ook kunnen we uitfaseringen van producten of leveranciers veel efficiënter aanpakken, doordat Slimstock de evo- lutie van de voorraad op de voet volgt.” Ook over seizoenartikelen houdt het pakket con- trole. Bij Santens Metaalwaren gaat het meer bepaald over de werkkledij, waarvan zomer- en winterartikelen op voorraad worden gelegd. Op basis van de historiek zal Slimstock in het begin zeren voorraad’ voorraadmanagement met Slimstock Om de groei op te vangen, heeft Santens Metaalwaren twee jaar geleden een nieuw distributiecentrum langs de E40 in Merelbeke in gebruik genomen. Daar houdt de organisatie zo’n 14.000 referenties van een 350-tal actieve leveranciers op voorraad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=