VCM_042021_LR

WAREHOUSING 29 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - A P R I L 2 0 2 1 gestelde producten en verzorgen we ook klantspecifieke kits. Onze hoofdactiviteit bevindt zich in Nederland en België, maar we leveren ook veel in Oost-Europa, waar heel wat Nederlandse bedrijven hun pro- ductie hebben gevestigd.” State of the art In het magazijn bij de hoofdvestiging in Veenendaal heeft Batenburg Bevestigings- techniek vele duizenden referenties op voorraad. “Ons magazijn stampten we 25 jaar geleden als nieuwbouw uit de grond. Het bestaat uit twee delen: een geauto- matiseerd palletmagazijn met 1.200 pallet- locaties, dat in 2019 een volledige update kreeg, en een magazijn voor kleine ver- pakkingen. Het voorraadsysteem voor dat tweede deel was state of the art toen we het in 1997 in gebruik namen. Maar zulke zaken evolueren natuurlijk. De laatste jaren vertoonde het systeem geregeld gebreken. We waren duidelijk aan vernieuwing toe en wilden de efficiëntie van de magazijnwer- king verhogen. We gingen op zoek naar een oplossing die opnieuw state of the art is, maar dan anno nu.” Marco Wieringa staat ons, zoals de omstandigheden dat vereisen, te woord via videochat. Als achtergrond van zijn chatruimte krijgen we een beeld van het oude magazijn te zien, zoals het vroeger was. Het is een foto met een zogenaamde man-up magazijntruck. “Je ziet de cabine in de lucht hangen, met daarin de maga- zijnmedewerker. Hij bewoog zich met de cabine – bediend via een joystick – door- heen het magazijn, zestig meter diep en twaalf meter hoog, naar de locaties die hij op zijn monitor kon aflezen. Vervolgens pickte hij daar de nodige dozen, om daarna naar de volgende locatie te gaan. De maga- zijnmedewerker ging altijd zelf naar het product. Die verplaatsingen kostten tijd. Naar een locatie diep in het magazijn – en op grote hoogte – kon de medewerker diverse minuten onderweg zijn. Ondertus- sen zat hij in de truck en was hij niet voor iets anders beschikbaar.” Reserveonderdelen Na een kwarteeuw komt de oude manier van werken als inefficiënt en tijdrovend over. Bovendien liep ook de magazijn- installatie zelf tegen het einde van haar levenscyclus aan. “Er waren steeds minder reserveonderdelen voor onze installatie beschikbaar. De leverancier gaf aan dat hij bepaalde onderdelen niet meer zou pro- duceren en dat we beter wat extra reser- veonderdelen konden inslaan. Maar als die reserveonderdelen eenmaal op zouden zijn, waren we onvermijdelijk einde verhaal. Ook de onderhoudskosten bleven oplopen. Dan begin je je af te vragen: hoe lang kun- nen we nog verder met de installatie zoals ze er nu staat? In 2018 is een collega van de overkoepelende groep met een oriëntatie gestart, waarbij we onze wensen en noden in kaart brachten. Een jaar later hebben we in België en Nederland referentiebezoeken afgelegd bij drie leveranciers voor magazij- ninrichting, waaronder Vanas Engineering.” e aantal mensen evenveel n emagazijn Batenburg Bevestigingstechniek Marco Wieringa, purchase manager bij Baten- burg Bevestigingstechniek: “We hebben het hele magazijn voor kleine verpakkingen hertekend, met Vanas Engineering als uniek aanspreek- punt voor de Modula-kasten, de conveyor en de software.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=