VCM_042021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 30 WAREHOUSING “Het Modula-kastensysteem van Vanas stak vrij snel als beste boven de twee andere opties uit. Er waren verschillende voorde- len aan het systeem. Zo kunnen de lades op verschillende hoogtes worden gepresen- teerd. Dat is een belangrijk voordeel op het vlak van ergonomie, want op die manier staat de rug van de orderpicker niet tel- kens onder dezelfde spanningsboog. Vanas bleek ook de enige leverancier waarbij de kast de lade naar buiten duwt. Zo hoef je als orderpicker niet zelf in de kast te rei- ken. Ook dat maakt een groot verschil voor de fysieke belasting van de orderpicker. We konden bovendien bij één aanspreek- punt terecht voor de hele uitrusting van het magazijn: kasten, conveyors en soft- ware. Dat heeft de keuze voor Vanas nog gesterkt.” Efficiëntie De installatie van het Modula-kastensysteem bij Batenburg Bevestigingstechniek startte een jaar geleden, net toen corona in alle hevigheid losbarstte. “We hebben door de lockdown wel met wat vertraging te maken gekregen, maar dat was uiteraard overmacht. Toen het nieuwe systeem er eenmaal stond, is onze efficiëntie de lucht in geschoten”, zegt Marco Wieringa. “Het grootste verschil is dat het product nu naar de orderpicker toe komt en niet langer omgekeerd. Er is bijna geen looptijd meer voor de medewer- ker om zich van punt A naar punt B te verplaat- sen. Hij hoeft hooguit enkele meters af te leggen van de ene kast naar de andere. Zo winnen we heel wat tijd.” Marco Wieringa schetst hoe de logistieke wer- king van het nieuw ingerichte magazijn er van- daag uitziet. “De goederen komen met vracht- wagens aan. Die goederen zijn afkomstig van Europese, Amerikaanse en Aziatische produ- centen. Voor alle duidelijkheid, ze komen niet uit China. We leveren aan de industrie, waar de kwaliteitseisen heel hoog liggen.” Bij aankomst meldt Batenburg de producten aan in het ERP-pakket Microsoft Dynamics. “Eerst nemen we een steekproef. Er is geen product dat ons magazijn zonder keuring binnenkomt. Bij pakweg een simpel moertje verloopt die keu- ring vrij eenvoudig, maar er zijn ook producten die volgens tekening werden geproduceerd en waar tot twintig controlepunten op zitten. We hebben een keuringsprogramma dat automa- tisch alle gemeten punten evalueert en bijhoudt. Overschrijdt een product de toegelaten marges, dan checken we met de klant of het product alsnog bruikbaar is. Blijkt dat niet het geval, dan sturen we de stukken terug naar de leverancier.” Bakken op conveyor “Als de keuringsafdeling de goedgekeurde producten heeft vrijgegeven voor verwerking, bekijken we eerst de verpakkingsvereisten van onze klanten”, gaat Marco Wieringa verder. “De ene klant behoudt graag de originele ver- pakking van de producent, een andere wil een verpakking in kunststof, nog een andere klant vraagt doosjes met 500 stuks van het product, enzovoort. Na het ompakken voorzien we de diverse dozen van een etiket met artikelnum- mer, productomschrijving, aantal, info over de leverancier, datum en barcode.” Die dozen gaan vervolgens het Vanas-systeem op. Dat gebeurt in kunststof bakken die via een conveyor een parcours afleggen. Het is hier dat Gigasoft, het softwarepakket van Vanas, in wer- king treedt. “We scannen het product en de bak. Zo komt er een koppeling tussen de twee tot stand. Daarna bepaalt Gigasoft in welke Modula-kast het product een plaats krijgt. De conveyor brengt de bak tot bij de juiste kast. De lade die het systeem heeft aangeduid komt De oude magazijninrichting met drie gangpaden, bediend door een man-up truck. In de plaats kwam een opstelling rond twee pickingzones: één met vier en één met drie Modula-kasten van Vanas Engineering. “Met het nieuwe systeem zijn we in staat de komende jaren een grote efficiëntieslag te maken, zonder dat we daar in hetzelfde tempo extra personeel voor nodig hebben.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=