VCM_042021_LR

HANDLING 39 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - A P R I L 2 0 2 1 Daarnaast bestaan er ‘pick & place’ sys- temen met manuele ondersteuning. Die houden het midden tussen een telescopi- sche transpor tband en een AGV met geïn- tegreerde transpor tband. In zijn meest eenvoudige vorm bestaat die oplossing enerzijds uit een robotarm en grijper – bestuurd door een operator – en ander- zijds een transpor tband die de goederen afvoer t. Dat systeem focust met name op het lossen van los verpakte en gestapelde goederen, waarbij het gewicht te hoog is om handmatig te behandelen. Het juiste systeem op de juiste plaats Elke technologie heeft voor- en nadelen. Wat het meest geschikte systeem is, is in grote mate afhankelijk van het type lading. Ook de bedrijfsspecifieke context bepaalt mee of een automatische laad- en losoplossing überhaupt haalbaar is. Julie Stuer, projectleider bij VIL: “Om de keuze te vergemakkelijken, raden we aan te vertrekken van de belangrijkste kenmerken waar de ide- ale oplossing aan zou moeten voldoen. Ver- volgens kun je die aftoetsen met de commer- cieel beschikbare systemen (zie figuur 4).” De grootste troef van de OSB-systemen is wel de snelle laad- en lostijd. Zij zijn in staat een trailer binnen de vijf à tien minuten te lossen. AGV’s daarentegen werken een pak langza- mer. Je moet er wel rekening mee houden dat de meeste laad- en losoplossingen een zekere ruimte op de laadkade in beslag nemen. Bij ATL AGV’s is dat niet het geval . Samengevat kunnen we dan ook stellen dat een ATL AGV-systeem vooral interes- sant is bij discontinue goederenstromen en waar de multi-inzetbaarheid een troef is en de fysieke ruimte op de laadkade een beperkende factor. ROI -hulp voor laden en lossen In het kader van het project ontwikkelde het depar tement Transpor t en Ruimte- lijke Economie van de UA een ROI -tool om bedrijven te begeleiden. De tool houdt rekening met de potentiële kos- ten en mogelijke kostenbesparingen. De belangrijkste resultaten die je uit de tool kunt halen zijn de ROI na tien jaar, de geschatte break-evenperiode en het totale volume aan behandelde pallets tegen de kostendekkende prijs. De tool behoudt daarbij steeds het gebruik van vorkhef trucks als referentiescenario aan. Belangrijk is dat de resultaten van de tool generiek zijn. De operationele kosten en de projectkosten zijn uiteraard ook afhan- kelijk van, bijvoorbeeld, de kenmerken van het magazijn. Die kosten zijn even- wel te gedetailleerd om in de tool mee te nemen. De tool biedt dus een indica- tie van de meest aangewezen oplossing, maar voor een gedetailleerde inschatting blijf t een diepgaande haalbaarheidsstu- die vereist. TC FIGUUR 3 Werking van een skate+-systeem FIGUUR 4 Overzichtvandevoor-ennadelenvandeverschillendesysteemgroepen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=