VCM_042021_LR

WAREHOUSING 41 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - A P R I L 2 0 2 1 agazijnautomatisering systemen in woeligemarkt Nu we een duidelijke verschuiving naar steeds meer e-commerce zien, is een groot voordeel van een sys- teem als de FlashPick dat het vlot kan schakelen tussen verschillende distributiekanalen, orderstructuren en snelle veranderingen in het assortiment lers per lift. Daardoor is het mogelijk 1300 dubbel- spelenper gang te realiseren. De KingDrive-conveyors zorgen voor het transport van de goederen van het shuttlesysteem naar de pickstations enomgekeerd. Het PickCenter One vormt een cruciale spil in het FlashPick-concept. Aan dit ergonomische ‘één-op- één’ werkstation vinden we twee conveyorboch- ten terug. Via die twee conveyors worden enerzijds de orderbakken en anderzijds de voorraadbakken in de juiste volgorde aangeboden. Dat systeem garandeert niet alleen een hoge snelheid, het is ook onmogelijk de producten in de verkeerde orderbak te leggen. Het scherm geeft duidelijk weer hoeveel items er van de voorraadbak in de orderbak moeten worden gelegd, wat ook het pic- ken van verkeerde aantallen nagenoeg uitsluit. Via een geïntegreerde sequencer voor de pickstations kan het shuttlesysteem aan maximale snelheid werken en kunnen de bakken aan de optimale snelheid naar de pickstations worden aangevoerd. Dat maakt dat een order tien minuten nadat het is binnengekomen al klaar kan zijn voor verzending. Het samenspel tussen alle componenten wordt gecoördineerddoor de TGWSoftware Suite. Hans De Sutter: “Hoewel we al langer overtuigd zijn van de flexibiliteit van het FlashPick-concept, was vorig jaar uiteraard de vuurdoop voor die sys- temen. Nu we een duidelijke verschuiving naar steeds meer e-commerce zien, is een groot voor- deel van zo’n systeem dat het vlot kan schakelen tussen verschillende distributiekanalen, orderstruc- turen en snelle veranderingen in het assortiment. Voor dat systeemmaakt het niet uit of het gaat om eenwinkelbeleveringmet twintigof dertigorderlij- nen of een e-commerceorder met een paar order- lijnen. In een context waar de verhouding tussen beide kanalen grondig dooreen wordt geschud, is dat een belangrijke troef. De FlashPick-systemen bij onze klanten hebben het voorbije jaar hun flexi- biliteit en robuustheid bewezen. Met de snelheid die zo’n systeem biedt, is het bovendien moge- lijk tegemoet te komen aan de vraag naar steeds latere cut-offtijden, met name in e-commerceom- gevingen.” Aangezien elke keten zo sterk is als zijn zwakste schakel, is het uiteraard belangrijk dat ook de sys- temen die op het FlashPick-concept aansluiten het tempo kunnen bijhouden. “Als je bijvoorbeeld e-commerceorders in polybags wil verpakken, moet je de nodige handen voorzien om die te vul- len”, vertelt Hans De Sutter. “Laat je de picker direct van de voorraadbak in de orderdoos picken, dan spaart je dat natuurlijk veel werk uit. Voeg je daar dan ook nog een geautomatiseerde verpakkings- machine aan toe, danbeperk jehet aantalmanuele handelingen tot een minimum. Een ander aspect waarmee je rekening moet houden, is dat bij een groter aantal e-commerceorders ook meer goe- deren retour komen. Ook voor dat proces moet je de nodige handen voorzien. Wordt dat volume te groot, dan kun je ook daar een stuk automatisering overwegen. Zo kun je voor kleding, maar ook voor kleinere industrial & consumer goods, de pocket sorter installatie OmniPick (die de goederen via een overhead conveyor transporteert en sorteert) inschakelenomdat proces te versnellen.” “Voor alle duidelijkheid: los van de automatise- ringsgraad die je kiest, zul je voor bepaalde activi- teiten wellicht nog steeds mensen nodig hebben. Het komt er dus op aan de goede balans tussen magazijnautomatisering en mensen te vinden. Maar voor heel omvangrijke operaties wordt het stilaan zelfs onmogelijk alles handmatig te doen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=