VCM_042021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 WMS De leestijd per locatie bedraagt bij de Eyesee-inventarisatiedrone slechts 20%van de tijd die een conventionele manier van scannen vereist. Bovendien garandeert het systeemeen hoge voorraadbetrouwbaarheid. De grote variëteit aan klanten die Essity bedient en de complexiteit van de stromen maakten dat het nieuwe WMS op de site aan een aantal specifieke eisen moest voldoen. kent dat er tracking & tracing op het niveau van de consumenteneenheid vereist was. Bewogen implementatietraject In eerste instantie heeft Nabuurs geprobeerd het pakket met de hulp van een implementatiepart- ner te installeren. T. Nabuurs: “Begin 2018 hebben we de over- eenkomst met de Nederlandse implementatie- partner getekend. In de zomer hebben we de ontwerpdocumenten gemaakt en in het derde kwartaal van dat jaar het maatwerk ontwikkeld. In oktober konden we testen om eind van dat jaar de businesstesten af te ronden en de mede- werkers te trainen. De initiële go-live, begin 2019, ging evenwel met heel wat problemen gepaard. Op dat moment hebben we ingezien dat die partner onvoldoende inzicht had in de kern van Reflex WMS. Toen hebben we beslo- ten de samenwerking stop te zetten.” Toen Nabuurs bij Hardis Group aanklopte om het probleem voor te leggen, besloot de leve- rancier het roer over te nemen. Omdat een aantal zaken opnieuw moesten worden ont- worpen, werd naar de tekentafel teruggekeerd. Doordat de Franse WMS-leverancier nog maar net een eigen kantoor in Utrecht had geopend, kon Nabuurs gelukkig op korte communicatielij- nen rekenen. T. Nabuurs: “Vanaf dat moment kwam de imple- mentatie in een stroomversnelling terecht. Met de begeleiding van Hardis Group slaagden we er wel in Reflex WMS goed af te stemmen op de processen en kenmerken van het magazijn in Heijen. Dit WMS-traject heeft ons geleerd dat een direct contact met de leverancier erg belang- rijk is. We hebben de ontwikkelaars van Hardis in ons proces meegenomen en hen direct met de gebruikers laten communiceren. Op die manier kregen ze ook een goed zicht op wat we echt nodig hadden om het proces vloeiend te laten verlopen. Die positieve ervaring was wederzijds, want op dat moment heeft Hardis Group ook besloten zelf de implementaties van zijn pakket op zich te nemen.” Die implementatie werd in het eerste kwartaal van 2020 succesvol afgerond. “Midden vorig jaar hebben we dan zelfstandig een klein magazijn van 3.800 vierkante meter in het Brabantse Haps gemigreerd. Eind 2020 was het de beurt aan een derde magazijn voor meerdere klanten en activi- teiten”, vervolgt Tjebbe Nabuurs. “De go-live, het verweven van de MDR-richtlijnen in het systeem en die volgende implementatie vonden in volle coronacrisis plaats. Daardoor moest heel veel werk van op afstand worden gedaan. Zowel de Har- dis-medewerkers uit Frankrijk als Utrecht hadden daarom realtime toegang tot ons systeem. Zo kon- den zij van op afstand de nodige ondersteuning bieden en optimalisering doorvoeren. Aanvanke- lijk hadden we wat twijfels bij die aanpak, maar achteraf bekeken is dat wonderwel verlopen.” De grafische en intuïtieve interfaces van Reflex WMS hebben ervoor gezorgd dat de magazijn- medewerkers de nieuwe manier van werken snel in de vingers hadden. Er werd ook een aparte testomgeving opgezet: enerzijds om de mede-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=