VCM_042021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 48 TRANSPORT MANAGEMENT time shift ingevoerd door te gaan werken met nachtritten. Daarvoor hebben we onze vloot met twintig procent uitgebreid, van 26 naar 32 trekkers. Intussen wordt de helft van de vloot ook ’s nachts ingezet. Op die manier kunnen we de files overdag vermij- den, zowel aan de containerterminals als op de Antwerpse ring. Sindsdien is de omzet met ongeveer zestig procent gegroeid. Door die modal shift en time shift moeten we nu wel veel meer ritten inplannen. Tege- lijk zorgt dat voor meer administratie, die we met digitale technologie efficiënter wil- len verwerken.” Gedaan met zoeken Afgelopen zomer besliste Th. Wouters al zijn containerchassis uit te rusten met Sig- fox gps-trackers, die gekoppeld zijn met de boordcomputers en het achterliggende ERP-systeem en TMS van Organi. De Hydro- gen trackers van Suivo zorgen voor de opvolging van de locatie van alle tachtig containerchassis. Daarnaast zijn op de trek- kers Oxygen bluetooth tags geïnstalleerd, die herkennen welk chassis met welke trek- ker is gekoppeld. “De belangrijkste reden om trackers in te schakelen was dat we in het verleden vaak niet wisten welke vrije chassis beschikbaar waren. Ook vervelend was dat we geen zicht hadden op onze specifieke ‘genset chassis’ voor diepvriescontainers”, legt Karl Garmyn uit. “Heel vaak moesten onze dis- patchers dan gaan rondbellen. Ze waren bij wijze van spreken even vaak rollend materi- eel aan het zoeken als dat ze ritten konden inplannen. Met behulp van trackers wilden we op die pijnpunten een antwoord bie- den.” Met de trackers en tags kan Th. Wouters zijn transporten nu efficiënter organise- ren. Import- of exportcontainers kunnen meteen aan een vrij chassis worden toege- wezen, waarna de rit in de planningsmo- dule van het TMS voor de chauffeurs kan worden klaargezet. De chauffeur krijgt zijn instructies op de tablet te zien. Vervolgens wordt het verloop van de opdrachten in real time teruggekoppeld naar het systeem op het hoofdkantoor.” K. Garmyn: “De tijdswinst die we door de komst van de trackers hebben uitgespaard, valt moeilijk te kwantificeren. Wel merken we duidelijk dat de planners zich veel meer op hun kerntaken kunnen concentreren, zijnde een efficiënte planning van de trans- porten. Dat er niet meer naar vrije chassis hoeft te worden gezocht, bespaart hen ook heel wat ergernis.” Aandacht voor integratie Voor het chassisherkenningsproject con- tacteerde het transportbedrijf initieel ver- schillende partijen. “Bij Suivo was het al snel duidelijk dat we de trackers vlot zou- den kunnen koppelen met de boordcom- puters en ons ERP-systeem. Dat was ook de belangrijkste reden om voor hen te kie- zen”, vertelt Karl Garmyn. “De leverancier had ook veel ervaring op het vlak van chas- sisherkenning. Zo kon Suivo koppelingen met verschillende andere TMS-leveranciers voorleggen. Ook die vlotte koppeling was voor ons erg belangrijk. Uiteraard hebben we ook rekening gehouden met de techni- sche specificaties van de trackers, zoals de levensduur van de batterijen.” Intussen werd Suivo ook geïntegreerd in het monitoringsysteem van EuroTracs dat Th. Wouters gebruikt. Daardoor beschikken de dispatchers nu over een dashboard dat de trackers in real time zichtbaar maakt in de planningstool. Zo zien zij in één oogopslag welke containers op welk chassis staan. Dat kan zowel op het eigen parkeerterrein zijn als bij de vaste shuttleklant van Th. Wou- ters, waar er steeds 15 tot 35 chassis staan. Karl Garmyn, directeur bij Transport Th. Wou- ters: “De belangrijkste reden om trackers in te schakelen was dat we in het verleden vaak niet wisten welke vrije chassis beschikbaar waren. Ook vervelend was dat we geen zicht hadden op onze specifieke ‘genset chassis’ voor diepvriescon- tainers.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=