VCM_102020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 22 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT D oor de toenemende digitalisering verzamelen we steeds meer data in onze supply chains. “Dat maakt het steeds interessanter om die data te ‘minen’ en zo bedrijfsproces- sen te analyseren”, legde Jochen De Weerdt uit tijdens een seminar dat valueXstream met Pics Belgium organiseerde. “Process mining stelt ons in staat modellen te bouwen die het échte netwerk van stromen in de organisatie blootleggen. Die uitkomst laat toe toekom- stige stromen beter te voorspellen en geeft het management nieuwe inzichten. Verder komen anomalieën sneller aan het licht, waardoor tijdig actie kan worden onderno- men.” Processen onder de loep De essentie van process mining is dat er han- dig gebruik wordt gemaakt van de data in de aanwezige processen. Processen vormen nu eenmaal de hoeksteen van bedrijven. Als we analyses willen uitvoeren, is een proces- insteek vaak een heel nuttig startpunt. Hoe wordt het werk georganiseerd, wie is betrok- ken en hoe kunnen we het een en ander effi- ciënter stroomlijnen? Het antwoord op die vragen is bovendien voor de meest diverse sectoren interessant. Process mining kunnen we zien als een waar- devolle aanvulling op andere analysetech- nieken in de context van business process management. De techniek situeren we het best in de overlapping tussen enerzijds het ruime begrip van de ‘data science’ en ander- zijds de ‘process science’, met de verschillende technieken om processen te bestuderen, te kwantificeren en te visualiseren (zie figuur 1). Om met process mining aan de slag te gaan, zij we dus idealiter vertrouwd met zowel busi- ness process management als data-analyse. Gelukkig is process mining intussen ook toe- gankelijk voor minder ervaren rotten in die domeinen. In de laatste vijftien jaar is process mining relatief matuur geworden, wat heeft geleid tot een aantal laagdrempelige commer- ciële tools waarmee we snel aan de slag kun- nen. Toch blijft het belangrijk om vooraf goed te weten wat we van process mining mogen verwachten en wat niet. Bovendien zijn er aan het gebruik van de tool een aantal voorwaar- den verbonden. Zoek de fout in je sup Process mining als procesverbeteraar in digi Van bedrijven wordt meer dan ooit verwacht dat ze in hun supply chain geen steken laten vallen. In die con- text wordt het steeds belangrijker onze processen te optimaliseren. Dat impliceert dat we in staat moeten zijn fouten of verbeteringspotentieel tijdig te spotten. Een tool om verborgen pijnpunten op een efficiënte manier bloot te leggen, is ‘process mining’. Jochen De Weerdt, associate professor aan het Departement of Decision Sciences & Information Management van de KU Leuven, belicht de waarde van de tool. Jochen De Weerdt, associate professor aan het Departement of Decision Sciences & Informa- tion Management van de KU Leuven: “Door de toenemende digitalisering verzamelen we steeds meer data in onze supply chains. Dat maakt het steeds interessanter om die data te ‘minen’ en zo bedrijfsprocessen te analyseren.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=