VCM_102020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE T erwijl tijdens de derde industriële revolutie de nadruk op schaalgrootte lag en outsourcing naar Azië sche- ring en inslag was, kenmerkt de vierde industriële revolutie zich door regionale ecosystemen van toeleveranciers, die doordrongen zijn van verregaande digita- lisering. Die digitalisering trekt zich door van het ontwerp van producten tot de eigenlijke productie, moet kunnen omgaan met steeds kleinere series en constant wijzigende uitvoe- ringen. Volgens prof. dr. Sol zal de vijfde industriële revolutie steeds strengere eisen met zich mee- brengen wat betreft het gebruik van materia- len en energie, wat zich zal vertalen in hogere kosten voor CO2-vervuiling. Als antwoord daarop zullen steeds meer ‘servitization’-mo- dellen opduiken, waarbij de producent eige- naar van het product blijft en daardoor de controle erover behoudt. Wat dat alles in de komende jaren voor de ontwikkeling van de maakindustrie betekent, wordt geschetst in de whitepaper 2020 van de Nederlandse organisatie Smart Industry, dat bedrijven stimuleert om slimme technologie toe te passen. In die whitepaper komen zowel de opportuniteiten als de valkuilen aan bod. De kracht van korte ketens Dat globale supply chains een aantal zwakke punten hebben, maakt de coronacrisis pijnlijk duidelijk. Het virus heeft aangetoond welke enorme gevolgen een opslingereffect van ver- snellingen en vertragingen in de keten heeft. Zo kan een grote vertraging in de verkoop van een OEM (original equipment manufac- turer) leiden tot een schokgolf veel dieper in de keten. Het spreekt voor zich dat lange ketens met veel schakels een groter risico lopen dan korte ketens die op een trans- parante en collaboratieve manier worden beheerd. Prof. dr. Sol: “Een mogelijke oplossing om de keten te verkorten is (een gedeelte- lijke) reshoring, in combinatie met flexibele fabrieken die snel kunnen opschalen en omschakelen. Dat betekent niet dat ieder land zijn eigen fabriek moet hebben, wel dat we meer moeten denken in termen van con- tinenten of regio’s. Die aanpak biedt even- eens een antwoord op de handelsbarrières die steeds vaker opduiken. Ook het steeds strengere klimaatbeleid – denken we maar aan de Europese Green Deal – kan een sti- mulans zijn om meer regionaal te produce- ren. Die trend naar reshoring was weliswaar al aan de gang, maar de coronacrisis heeft die nog versterkt.” Volgens prof. dr. Sol is ook de introductie van meer Europese productiesoevereiniteit zinvol. Zo kunnen we – in geval van nood, een crisis of handelsconflicten – sneller beslissingen nemen. Dat laat bovendien toe Bouwen aan de toekoms Prof. dr. Egbert-Jan Sol zet krijtlijnen De coronacrisis heeft de uitdagingen voor productiebedrijven nog scherper gesteld. Smart Industry kan hel- pen om daarop een treffend antwoord te bieden. Door nieuwe technologieën slim in te zetten, kunnen we niet alleen onze productiviteit verhogen, maar ook onze wendbaarheid vergroten. Zo doen we niet alleen de vierde industriële revolutie alle eer aan, maar stomen we ons ook klaar voor de nakende vijfde industriële revolutie, die extra uitdagingen stelt. Hoe digitalisering productiebedrijven kan wapenen voor de toekomst, horen we van professor dr. Egbert-Jan Sol, program director Smart Industry – TNO Industry.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=