VCM_112022_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 12 VISIE aanbieden, blijft de mens erg belangrijk. Sterker nog, als de mensen niet mee wil- len en/of als een systeem niet voldoende gebruikersvriendelijk is, is dat gedoemd om te falen.” L. Uvo: “Net daarom is het zo belangrijk dat de geautomatiseerde systemen waar nog mensen aan te pas komen, zo ergonomisch mogelijk zijn. Goede medewerkers zijn enorm kostbaar. Je wil niet dat zij naar een ander bedrijf vertrekken omdat ze daar ergonomischer en efficiënter kun- nen werken. Wij merken duidelijk dat bedrijven daarover steeds meer gaan nadenken.” E. Vandenbussche: “Daarnaast moeten we men- sen klaarstomen voor het werk van de toekomst. Veel jobs zoals we ze nu kennen, zullen verdwij- nen. Op zich is dat niet erg, niemand wil nog orderbakken van 25 kilogram sleuren, maar er zullen steeds meer technici nodig zijn die aan die geautomatiseerde systemen kunnen sleutelen. Ook aan mensen die kaas gegeten hebben van artificiële intelligentie zal er steeds meer nood zijn. Op dat vlak is er toch nog werk aan de win- kel, te beginnen bij het onderwijs.” P. Smets: “Tegelijk is het aan ons om voor oplos- singen te zorgen die zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn, niet enkel op hardware-, maar ook op softwarevlak. Industrie 4.0 brengt een tsunami aan data met zich mee. Dan moet je als aanbieder voor eenvoudige oplossingen zor- gen op basis waarvan medewerkers snel goede beslissingen kunnen nemen. Daarnaast werken we bij SAP sterk aan het connecteren van silo’s. Dan is het belangrijk dat ook de medewerkers nauwer gaan samenwerken en creatiever gaan nadenken. Ik meen dan ook dat HR voor heel grote uitdagingen staat omdat te realiseren.” Kleinere kmo’s meekrijgen VCM: Hoewel warehouseautomatisering ook voor kmo’s steeds toegankelijker wordt, zullen er wellicht toch bedrijven zijn die het moeilijk hebben omde snelle ontwikkelingen te volgen? L. Uvo: “Om sterk te automatiseren, heb je natuurlijk geld nodig. Niet alle bedrijven heb- ben de nodige cashflow, de kennis en/of de ‘guts’ om daar in te investeren. Sommige heel gesofisticeerde oplossingen kosten zelfs meer dan een kmo waard is. Bij hen zal de focus dan toch in eerste instantie liggen op rechttoe rechtaan mechanisering die snel hun efficiëntie en ergonomie kan verbeteren.” S. Swerts: “Dat probleem geldt vooral voor de kleinere kmo’s. Zij werken vaak nog met Excel. Om daar van af te raken, betekent voor die bedrijven al een disruptie op zich. Ook wij merken dat zij vaak starten met mecha- nisering. De stap naar echte automatisering en digitalisering verloopt doorgaans stroe- ver. Ze hebben dikwijls ook nog de data niet die nodig zijn om een meer gesofisticeerd systeem te voeden. Je merkt dat veel van die bedrijven momenteel niet weten van welk hout pijlen te maken.” E. Vandenbussche: “Het aanbod aan oplossin- gen is vandaag ook enorm. Grote bedrijven hebben het evenmin makkelijk om te weten welke systemen ze in huis moeten halen, maar zij kunnen de tijd en de middelen vrij- maken om dat uit te zoeken. Kleinere kmo’s zijn vooral druk bezig hun zaak draaiende te houden. Nochtans zitten ook zij vaak met de vraag: ‘What’s in it for me?’. We moeten ook hen naar een hoger niveau tillen, aangezien zij een belangrijke motor van onze econo- mie zijn. Doen we dat niet, dan vrees ik dat de kloof met de grotere bedrijven nog groter zal worden. Bij Logflow gaan we nu trouwens een aparte divisie oprichten om ook die kleine kmo’s beter te wapenen voor de toekomst.” W. De Swaef: “Veel aanbieders beseffen dat wel en maken hun systemen steeds toegankelijker. Zo hebben we bij Knapp naast onze ‘enginee- red solutions’ een reeks ‘off the shelf’, stan- daard en modulaire oplossingen ontwikkeld. Die zijn heel vlot implementeerbaar en kosten een pak minder. Ook voor grotere bedrijven bieden zij de mogelijkheid om deze financieel moeilijke periode te overbruggen. Maar daar kun je natuurlijk niet hetzelfde van verwach- ten als van een oplossing op maat. En natuur- lijk moet je dan nog steeds zorgen dat je sys- temen niet los van elkaar gaan leven. Voor een kleinere kmo is het uiteraard niet makkelijk om die integratie goed voor mekaar te krijgen.” S. Kusseneers: “Het lijkt me vooral belangrijk dat kmo’s het belang van automatisering en digitalisering beginnen in te zien. Dan is het aan ons om de horde – qua kosten en tijd – zo laag mogelijk te maken. Als antwoord daarop evolueren we bij Still ook steeds meer naar ‘configure to install’ in plaats van ‘engineer to install’.” Intussen zijn er al heel wat trends en antwoor- den daarop gepasseerd. Willen jullie onze lezers nog een laatste advies meegeven? W. De Swaef: “Iedereen aan deze tafel zal wel beamen dat veel bedrijven in de huidige cri- sissituatie een meer afwachtende houding aannemen om nieuwe projecten te starten, omwille van de onzekerheid of in de hoop dat prijzen zullen zakken. Dat is begrijpelijk. Toch denk ik dat je moet doorpakken als je een bepaald strategisch voordeel wil creëren of behouden.” S. Kusseneers: “Dat lijkt me inderdaad een goede afsluiter: ‘Never waste a good crisis’.” TC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=