VCM_112022_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 16 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT wat meer spanning in de conversatie en maakt het soms moeilijker om de dingen uitgelegd te krijgen. Maar als je de ‘purpose’ van je bedrijf voor ogen blijft houden en dat zakelijk kompas goed gebruikt, kun je het gesprek met je leveranciers optillen van het tactische niveau van de transactie tot het meer strategische niveau van een samenwerking waarvan je allebei beter wordt.” De conversatie beperkt zich dan ook niet tot het hier en nu, maar strekt zich ook uit naar de toekomst. “Inderdaad”, beaamt Maria Pia De Caro. “Wij zijn sterk gegroeid door acquisities. Dat maakt dat wij vandaag zo’n achtduizend verschillende ingrediënten hebben. Je kunt je voor- stellen in hoeveel individuele leveranciers zich dat vertaalt. Bij het rati- onaliseren van die aantallen kijken wij steeds uit naar die partners die het meest strategisch kunnen zijn. Die proberen we vervolgens voor- uit te helpen. De manier waarop we dat doen, verschilt van partner tot partner. We hebben bijvoorbeeld visleveranciers die van kritiek belang zijn voor onze business. Met een aantal van hen hebben we een grote investering gedaan in S&OP en S&OE om meer zichtbaarheid te cre- ëren in hun data. Met andere leveranciers zijn we samen aan het innoveren geslagen. Voor een deel van onze plantaardige eiwitten zijn we samenwerkingen aangegaan met een aantal veelbelovende start-ups. Met die kleinere partners voeren we goede gesprekken. Wij delen onze kennis en benutten tegelijk hun sterktes. Zo werken we effectief samen.” Geïntegreerde supply chain Keren we terug naar het belang van ‘purpose’ voor de organisa- tie, dan luidt de concrete vraag onder meer hoe zich dat vertaalt in de supply chain van Nomad Foods. “Toen ik achttien maanden geleden in dienst trad, was de supply chain naar mijn aanvoelen een concept dat niet ten volle werd begrepen”, stelt Maria Pia De Caro. “Het beheer van de supply chain beperkte zich voornamelijk tot aankoop en productie. En beide waren ook gescheiden. Terwijl ik van Roberto Canevari, de chief supply chain officer van Estée Lau- der, heb geleerd dat de supply chain net geïntegreerd moet zijn. Die integratie moet gebeuren in nauwe samenwerking met de rest van de business.” “Wat ‘purpose’ betreft, moet ook de supply chain uiteraard de doel- stelling van het bedrijf ondersteunen”, besluit Maria Pia De Caro. “In ons geval moet die dus helpen om de wereld van beter voedsel te voorzien. Een betere integratie van onze supply chain zal daartoe bijdragen. In onze planning zijn we daarmee halverwege. We zijn volop aan het evolueren van een onsamenhangende set van dis- ciplines naar een meer geïntegreerd geheel. Door geïntegreerd te werken, ten dienste van onze interne en externe partners, creëren we ook een meer doelgerichte dynamiek voor onze supply chain en voor ons bedrijf.” JDP S inds enkele jaren duikt de term ‘veerkracht’ almaar vaker op. Dat heeft uiteraard alles te makenmet het feit dat we van de ene crisis in de andere sukkelen. Corona zorgde voor grote uitdagingen in de mondiale supply chains. Vandaag gooit het conflict in Oekra- ïne en de bijhorende energiecrisis roet in het eten. Feit is dat we tegenwoordig in eenwereld levenwaar veel meer onzekerheid heerst dan vroeger. Tegelijk is de complexiteit van de supply chains sterk toegeno- men. LucBaetens,managingpartner en supply chainexpert bijMöbius: “Een supply chain bestaat uit almaar meer connecties. Die zijn nodig om complexere producten te kunnen maken, maar het zorgt er wel voor dat de dingen een stuk ingewikkelder zijn. Een supply chain is daardoor moeilijker te doorgronden. Gewone causale verbanden zijn binnen een supply chain niet langer zomaar te leggen en te begrijpen. Tegelijk is die complexe supply chain gevoeliger voor verstoring. Het zorgt ervoor dat een supply chain makkelijker breekt. Anders gezegd: veerkracht is noodzakelijk. Veer- kracht vermijdt dat een supply chain door een verstoring gaat breken en laat die supply chain makkelijker weer naar zijn normale werking terugke- ren. Zonder die veerkracht zou er een groot probleem zijn, want dan kan Naar een veerkrac Luc Baetens en Peter Debaer Een veerkrachtige supply chain slaagt er beter in schokken op te vangen dan een rigide supply chain. Maar hoe zorg je er als bedrijf voor dat je de ‘resilience’ van je supply chain verhoogt? Data en digitalisering liggen aan de basis van de oplos- sing, zeggen Luc Baetens en Peter Debaere, part- ners bij Möbius.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=