VCM_112022_LR

17 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - N O V E M B E R 2 0 2 2 de supply chain bij een verstoring wellicht lange tijd niet behoorlijk functioneren. Kortom, in een onvoorspelbarewereld is veerkracht essentieel.” Als onderneming kun je inspanningen leveren om je supply chain veerkrachtiger te maken. Möbius giet zijn plan van aanpak in een model met vier stappen: ‘measure, model, monitor, move’. ‘Measure’:brenghet slagveldinkaart L. Baetens: “Meten is sowieso de eerste stap. Voor je iets kunt doen, moet je het slagveld begrijpen. En ik gebruik de term ‘slagveld’ hier niet zomaar. De veerkracht van een sup- ply chain kan voor een bedrijf wel degelijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Veerkracht kun je niet zomaar meten, maar kwetsbaarheid wel. Een eerste facet dat je in kaart kunt brengen, is de mate waarin je in je supply chain redundantie voorziet. Hoe minder redundantie er is, hoe kwetsbaarder je supply chain is. Voor welk percentage van je produc- tie ben je afhankelijk van één leverancier? Voor welk percentage van je omzet hang je af van één klant? Hoe sterk hang je af van één haven? Al die vragen kun je verder uitbreiden, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in je sup- ply chain. Zo zie je meteen waar je moet ingrij- pen. Om de kwetsbaarheid van je productie te verkleinen, kan het bijvoorbeeld een goed idee zijn om voor grondstoffen telkens drie leveran- ciers in plaats van slechts één te hebben. Nog beter is het wanneer elk van die leveranciers op een ander continent is gevestigd.” Dat laatste voorbeeld wijst op compartimente- ring, een tweede instrument waarmee een bedrijf de kwetsbaarheid van zijn supply chain kan ver- minderen. L. Baetens: “Compartimentering verhindert dat de hele supply chain kapot gaat. Gaat het met één leverancier mis op één continent, dan hou je er nog twee andere achter de hand. Hoeveel verkoop hangt af van dat ene continent? Dat zijn zaken die je vrij makkelijk in kaart kunt brengen. Het voorbeeld geeft goed aan wat we nastreven. Als bedrijf kom je te weten hoe veerkrachtig je bent door je kwetsbaarheid temeten.” Peter Debaere, associate partner en data analytics expert bij Möbius: “Bovendien bestaan er heel wat technieken om de bevindingen begrijpelijk voor te stellen. Via ‘graph analytics’, bijvoorbeeld, kun je de diverse nodes en relaties binnen een supply chain zichtbaar maken. Dat laat toe op een visuele manier zwakheden en bottlenecks te identifice- ren. ‘Process mining’ is eveneens een techniek die je hier kunt inzetten. Daardoor kun je de reële stromen binnen de supply chain in kaart brengen en nagaan inwelkemate die afwijken van de the- oretische, optimale stromen. Het zijn technieken die helpen je kennis van het terrein te visualise- ren, ondersteund door data uit de praktijk.” L. Baetens: “Ook nuttig om je kwetsbaarheid in te schatten, is het meten van de snelheid van de supply chain. Je gaat bijvoorbeeld na welk per- centage van je verkoop afhangt van grondstof- fen met een leveringstermijn van meer dan drie maanden. Of je becijfert hoeveel tijd je nodig hebt om dertig procent meer sales aan te kun- nen. Wanneer die indicatie van snelheid is uit- gedrukt in verkoopcijfers, maakt dat het meteen veel tastbaarder voor het bedrijf. Uiteraard heb je data nodig om de oefening te maken, maar dat soort data moet in principe makkelijk beschikbaar zijn.” chtige supply chain in vier stappen re (Möbius) maken ‘resilience’meetbaar Luc Baetens, managing partner en supply chain expert bij Möbius: “Het uiteindelijke doel bestaat erin de supply chain teams te versterken, zodat zij zich weerbaarder kunnen opstellen tegenover schokken in de supply chain.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=