VCM_112022_LR

23 DIGITALE TRANSFORMATIE V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - N O V E M B E R 2 0 2 2 we rekening met de dagelijkse operationele cadans. Past zo’n traject daarin en welke tijds- lijn heeft de organisatie voor ogen? Waar wil het bedrijf over x aantal jaar staan? Wil het stapsgewijs naar de doelstellingen toewer- ken of heeft een ‘big bang’ de voorkeur? Ook belangrijk: is het bedrijf het gewend om der- gelijke projecten uit te voeren? Vervolgens stemmen we ons team af op de interne cul- tuur en het DNA van dat bedrijf. Uiteraard zul- len we het dan waar nodig ook begeleiden bij het ‘change management’.” VCM: En stel dat een bedrijf absoluut nog niet klaar is voor de ‘digital thread’? P. Luca: “Dan zullen wij er op wijzen dat het nog te vroeg is voor die grote stap. Zo is het best mogelijk dat het bedrijf zijn businessprocessen nog niet goed in kaart heeft. Maar dat belet het natuurlijk niet om alvast de goede weg in te slaan. Dan kunnen wij helpen bij dat voortraject of ze kunnen voor specialisten in deze materie kiezen om daarbij ondersteuning te bieden.” VCM: Merken jullie een duidelijke evolutie in de digitale maturiteit van bedrijven? P. Luca: “Zeker. In de sectoren waarin wij actief zijn, is het digitale bewustzijn de voorbije jaren sterk toegenomen. Er doen ook steeds meer ‘digital natives’ hun intrede in die bedrijven. Voor hen is digitaal werken zo natuurlijk als dat er water uit de kraan komt. Zij vinden het van- zelfsprekend dat de nodige digitale technolo- gieën voorhanden zijn én dat ze goed werken.” VCM: De belangrijkste platformen waarmee jul- lie werken, zijnMicrosoft Dynamics 365 en PTC? Waarop is die keuze gebaseerd? P. Luca: “Dat zijn allebei heel generieke platfor- men. Dat heeft als voordeel dat het robuuste systemen zijn, die continu mee evolueren met de markt. Nicheproducten hebben weliswaar het voordeel dat ze geënt zijn op heel speci- fieke businessprocessen, maar de continuïteit van die pakketten is minder gegarandeerd. Wat wij wel doen, is aan die generieke platformen gespecialiseerde ‘add-ons’ koppelen. Zo trach- ten we het beste van twee werelden te combi- neren.” VCM: Bieden jullie ook oplossingen op het vlak van IoT? P. Luca: “Specifiek voor de maakindustrie leve- ren we de industriële IoT-software ThingWorx. Daarmee helpen we fabrieken de stap naar de ‘geconnecteerde slimme fabriek’ te zet- ten. Dat impliceert dat we van toestellen slim geconnecteerde producten maken die continu signalen uitsturen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om proactief onderhoud uit te voe- ren.” “Door data effectiever te gaan verzamelen, willen we het ook mogelijk maken om tot een ‘closed loop’ te komen, waarbij bedrijven een beter inzicht krijgen in hoe de eindgebruiker producten inzet. Dat vormt momenteel een grote uitdaging voor de maakindustrie. Als die bedrijven pakweg weten hoeveel uren per dag hun toestellen worden gebruikt en onder welke omstandigheden, dan krijgen zij een schat aan informatie voor de engineerin- gafdeling. Die kan dan op haar beurt het ont- werp optimaliseren.” VCM: Nog specifieke oplossingen die belang- rijk zijn bij het realiseren van de ‘digital thread’? P. Luca: “Met het oog op de rapportages die in dit kader cruciaal zijn, bieden we een BI-toolset aan. Om ook ongestructureerde data mee te nemen in de ‘digital thread’ maken we gebruik van een zelf ontwikkelde document management oplossing. En aan- sluitend op de evolutie van de voorbije jaren, kunnen we bedrijven ook helpen e-commer- ceshops op te zetten en hun dealer manage- ment efficiënter aan te pakken.” Wat voor ons trouwens steeds belangrijker wordt, is het gebruik van ‘low code’-platfor- men om apps te gaan bouwen. Die kunnen we dan met het oog op de ‘digital thread’ makkelijk aan elkaar koppelen.” VCM: Welke andere zaken willen jullie de komende jaren nog verder uitbouwen? P. Luca: “Met name onze initiatieven op het vlak van digitale innovatie willen we nog versterken. Zo hebben we in Kortrijk een Experience Center opgericht. Daar hebben we nu een machine van een van onze klan- ten, Tobroco-Giant, staan. Die hebben we voorzien van devices om IoT-signalen uit te sturen, die dan worden gecapteerd in een ‘field service’ oplossing. Op basis van die binnenkomende signalen kunnen mede- werkers worden ingepland en uitgestuurd. We merken ook dat er steeds meer data worden gecapteerd. De artificiële intel- ligentie die je net aanhaalde, zal steeds belangrijker worden om daar goed mee om te kunnen gaan. AI is geen spielerei meer. Ook binnen onze oplossingen zal dat dus steeds meer een rol gaan spelen.” “Nog een duidelijke evolutie is de transi- tie naar de cloud. Nog niet zo lang gele- den kregen veel bedrijven koude rillingen als je hen voorstelde om hun oplossing in de cloud te zetten. Maar die mindset is volledig veranderd. Zeker qua businessap- plicaties is de cloud bijna een evidentie geworden. Op het vlak van engineering is cloudsoftware nog niet zo ingeburgerd, maar ook daar evolueren we steeds meer in die richting. Dat maakt dat we een digitaal platform steeds meer als een dienst zullen gaan zien.” VCM: Tot slot. Denken jullie dat de ‘digital thread’ de oplossing is voor de turbulente tijden waarin we ons momenteel bevinden? P. Luca: “Dé oplossing is veel gezegd. Onderbrekingen in de keten zul je daarmee niet vermijden, maar als je een beter zicht hebt op wat er op je afkomt, kun je daar wel veel proactiever op inspelen. Merk je bijvoorbeeld dat er voor bepaalde grond- stoffen een probleem dreigt, dan kun je die al veel vroeger gaan inkopen. Dan raakt het je minder als de levertermijnen langer uit- vallen dan verwacht. Als je de digitale rode draad stevig in je organisatie hebt verwe- ven, weet je alvast dat je er alles aan hebt gedaan om zo goed mogelijk met die dis- rupties om te gaan.” TC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=