VCM_112022_LR

25 PRODUCTIEMANAGEMENT V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - N O V E M B E R 2 0 2 2 Intussen is het bedrijf blijven groeien. Op de hoogtechnologische site in Puurs pro- duceerde Pfizer voor de komst van het coronavaccin jaarlijks al meer dan 400 miljoen dosissen steriele geneesmiddelen. “Vorig jaar hebben we daar voor covid nog enkele hon- derden miljoenen dosissen aan toegevoegd. Want de productie van de andere 400 miljoen hebben we niet stopgezet, maar hooguit heel beperkt verminderd omdat de ‘safety stocks’ dat soms toelieten”, vervolgt Wim Frateur. Anders gezegd: Pfizer Puurs moest de productie vlie- gensvlug enorm opschroeven. “We zijn erin geslaagd een gigantisch volume covidvaccins te maken. Dat heeft de site in Puurs extra naams- bekendheid gegeven. Ik denk dat we terecht mogen stellen dat we als site een wereldwijde sleutelrol hebben gespeeld in het volledige covidverhaal. Wij hebben een trackrecord neer- gezet als betrouwbare leverancier die boven- dien snel op de markt kon komen.” Export naar 170 landen Het covidvaccin is vandaag nog altijd een van de belangrijkste producten van Pfizer Puurs. Maar daarnaast maakt het bedrijf ook andere steriele geneesmiddelen die het afvult in ampullen, flesjes of spuiten. Het verscheept die naar 170 landen. “Dertig procent van onze producten gaat naar lage-inkomenslanden. We hebben samenwerkingsverbanden met, om er twee te noemen, Gavi en Unicef”, zegt Wim Frateur. Gavi is een publiek-private vaccinalliantie die als doel heeft de toegang tot vaccinatie in arme landen, vooral voor kinderen, te vergroten. Unicef is het kinderfonds van de Verenigde Naties. “Een van de belangrijkste producten die we in Puurs maken, is de prikpil voor geboortebeperkings- projecten in lage-inkomenslanden of ontwik- kelingslanden. Wat we ook volop maken, zijn vaccins tegen pneumokokken en andere long- ziekten.” De productiesite in Puurs kende de voorbije jaren een snelle groei. Voor de pandemie telde Pfizer Puurs 2.800 medewerkers, ruim het dub- bele van tien jaar eerder. Vandaag zijn er vier- duizend medewerkers aan de slag. De groei van het bedrijf was al jaren aan de gang, nog voor er sprake was van het coronavaccin. “Tijdens corona was er een grote instroom aan medewer- kers. Dat was nodig, maar niet evident. We heb- ben heel wat mensen moeten aanwerven om alles te kunnen realiseren”, aldus Wim Frateur. Risicovolle voorbereiding Dat alles in sneltreinvaart is moeten gebeuren, zegt ook Mietje De Volder, supply chain product lead bij Pfizer Puurs. “Begin mei 2020 kwam het bericht dat we betrokken zouden worden bij het productieproces voor het vaccin. Op dat moment zijn we via een kernteam dat heel nauw verbonden is met de directie in een heel snel tempo gestart met voor te bereiden en te kijken wat nodig was. Dat was op dat moment volledig ‘at risk’, omdat we nog onvoldoende wisten wat het effect zou zijn van het vaccin in de klinische studies. We wisten niet of ons vaccin effectief en veilig zou zijn. Daarom was het afwachten of de overheden ons zouden volgen.” Toch begon Pfizer Puurs al heel wat zaken voor te bereiden. “We zijn snel gestart met investerin- gen in infrastructuur”, vertelt Mietje De Volder. “We moesten het vaccin op zeer lage tempera- tuur kunnen opslaan. Er waren nieuwe vullijnen en verpakkingslijnen nodig. We moesten ook veel nieuw personeel rekruteren. We zijn direct in actiemodus geschakeld. Er waren toen vier kandidaat-vaccins op basis van verschillende processen, grondstoffen en concentraties. Voor elk van die vier kandidaten moesten wij klaar zijn. Want op het moment van groen licht moes- ten we meteen beginnen produceren.” Gesteund op eerdere ervaring “Hoe zijn we erin geslaagd om dat op zo’n grote schaal te doen? We startten niet van vidvaccins k in recordtijd om Mietje De Volder, supply chain product lead bij Pfizer Puurs: “We werkten met alles just in time. De grondstof werd ons vaak overdag aangele- verd, om dezelfde dag ’s avonds al in productie te gaan. Het was een logistiek huzarenstuk.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=