VCM_112022_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 26 PRODUCTIEMANAGEMENT scratch”, zegt Mietje De Volder. “Vóór de pan- demie was Pfizer wereldwijd al een van de grootste producenten van vaccins. Door onze jarenlange ervaring bij de productie van ver- schillende aseptische geneesmiddelen en vaccins hebben we de expertise opgebouwd die nodig was om het coronavaccin te produ- ceren.” Samen met het wereldwijde Pfizer-netwerk is Pfizer Puurs een expertisecentrum voor kiem- vrije productie, complexe supply chains en cold chain management. “Maar dat ons covid- vaccin bij min 70°C moet worden bewaard en vervoerd, was geen evidentie. We konden wel terugvallen op onze ervaring met leveringen onder gecontroleerde temperatuur in alle uit- hoeken van de wereld, maar dat was tot min 20°C. Op die ervaring hebben we gebouwd om van het covidvaccin een succes te maken, want de complexiteit van die supply chain konden we vergelijken.” Aangepaste logistiek “Het aspect min 70°C in de volledige supply chain was wel iets nieuws”, voegt Wim Fra- teur eraan toe. “Ook de over het hele land verspreide distributiepunten moesten we op min 70°C beleveren. Dat gebeurt met speci- ale transportcontainers. Dat zijn geïsoleerde boxen met droogijs waarin vaccins tien dagen lang op een temperatuur van maximaal min 70°C bewaard kunnen blijven.” Door de com- plexiteit van die extreem lage temperatuur is de distributie anders moeten verlopen dan gebruikelijk voor Pfizer Puurs. In principe werkt Pfizer met grote distributiecentra waar het zijn producten heen brengt en vanwaar ze vervolgens tot bij de klant geraken. “We hebben de covidvaccins via passieve con- tainers rechtstreeks naar gebruikspunten ver- deeld: ziekenhuizen en grote vaccinatiecentra. De tussenschakel, de grote distributiecentra, hebben we ertussenuit gehaald. We hebben van onze site dus rechtstreeks aan detaildis- tributie gedaan”, geeft Mietje De Volder aan. “Transport op min 20°C is vrij courant voor voeding”, gaat Wim Frateur verder. “Je kunt daar standaardvrachtwagens voor inhuren. Bij min 70°C spreek je onder meer over vloei- bare stikstof die nodig is om de temperatuur te kunnen garanderen. Daarvoor is bovendien een digitale tool met een alarmsysteem ont- wikkeld, zodat wij uit Puurs 24 uur op 24 de temperatuur konden opvolgen. Ondertussen zijn we aan vaccinvarianten bezig die gedu- rende een bepaalde tijd op koelkasttempera- tuur bewaard kunnen blijven.” Project Lightspeed Het transport en de verdeling van de covid- vaccins op min 70°C was nieuw voor Pfizer Puurs, maar de grootste uitdaging was de snel- heid waarmee het volledige proces moest verlo- pen. Pfizer heeft het in dat verband over Project Lightspeed. In een recordtempo zijn heel wat digitale oplossingen gecreëerd voor de basissys- temen. Om dat project gerealiseerd te krijgen, zijn drie installaties gebouwd om het mNRA-vac- cin snel en zonder kwaliteitsverlies te ontwikke- len. Messenger RNA is een technologie die in cel- len een genetische boodschappenlijst aflevert, waardoor die cellen zelf therapeutische eiwitten aanmaken. “Normaal is er twee jaar nodig om zo’n tech- nologie te ontwikkelen. Wij hebben dat nu in Speciale transportcontainers houden de vaccins op een temperatuur van min 70°C. Met het oog op het covidvaccin, investeerde Pfizer Puurs in nieuwe vullijnen en verpakkingslijnen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=