VCM_112022_LR

47 SUPPLY CHAIN PLANNING V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - N O V E M B E R 2 0 2 2 dan ook via de tool af te handelen. Geregeld delen we ook best practices. Op die manier krijgen de planners steeds meer voeling met de meerwaarde van de tool.” Een van de belangrijkste struikelblokken tijdens de implementatie was de interface die moest worden gebouwd om Optimact dagelijks de nodige voeding vanuit het ERP-systeem geven. Denken we maar aan geboekte verkooporders, productie- en aankooporders. Het bouwen van die inter- face verliep moeizamer dan verwacht, wat voor onvoorziene vertragingen zorgde. A. Doucé: “Xeleos Consulting kon daar in feite weinig aan doen, maar ze hebben wel een tijdelijke oplossing voor ons uit- gewerkt. Concreet hebben ze toen een dataset voor ons ingeladen, zodat we tij- dens de vertragingen de MRP-module ver- der konden uitwerken en testen. Ook bij kleinere problemen konden we bij Xeleos Consulting altijd op gehoor en op een snelle oplossing rekenen. Het grote voor- deel van een klein team bij je partner is dat je met korte lijnen kunt werken. Als we een probleem uitlegden, zat vaak ook de pro- grammeur erbij, zodat ook hij meteen mee was in het verhaal.” “Voor mij was het ook belangrijk dat het afgesproken budget tijdens het hele tra- ject werd aangehouden”, vult John Van- derstraeten aan. “Tijdens dergelijke tra- jecten duiken er vaak onvoorziene kosten op, maar dat was nu niet het geval. Als we zaken aanbrachten die ook voor andere klanten zinvol waren, werden die in de vol- gende update meegenomen, zonder dat we daar extra voor moesten betalen. Dat betekent ook dat wij bij updates meege- nieten van de zinvolle toevoegingen van anderen.” Evaluatieperiode Nu de eerste stappen met Optimact zijn gezet, wil Globachem een pauze van negen à twaalf maanden inlassen. “In die tijd wil- len we evalueren wat goed loopt en waar we nog tegenaan lopen. Daarna willen we opnieuw met Xeleos Consulting rond de tafel zitten om verdere optimaliseringsmo- gelijkheden te bespreken”, legt John Van- derstraeten uit. Wat Globachem in een volgend sta- dium alvast zeker wil aanpakken, is het S&OP-proces (sales & operations planning). “Nu zit dat nog in een pril stadium, maar met Xeleos Consulting willen we dat verder uitwerken. Er zit heel wat in Optimact dat ons daarbij kan ondersteunen, ABC-analyses bijvoorbeeld. Die opportuniteiten willen we graag blootleggen als de tijd er rijp voor is. We vermoeden dat dat in de tweede helft van volgend jaar zal gebeuren”, klinkt het. “We zien Xeleos Consulting als een partner die ons kan helpen om onze verdere supply chain ontwikkelingen te ondersteunen, niet alleen softwarematig, maar ook op strate- gisch vlak. Dat ze die rol aankunnen, mag blijken uit het traject dat we tot nu toe heb- ben doorlopen. Vaak kregen we onderweg advies over hoe we bepaalde processen beter konden aanpakken. Dat is voor ons minstens evenveel waard als een goed wer- kende software”, besluit John Vanderstrae- ten. TC Het magazijn in Sint-Truiden beschikt over 14.000 palletplaatsen en een flexibele etiketteerlijn. In totaal worden er zo’n 15.000 referenties opgeslagen. Door flexibel in te spelen op de behoeften en speculaties bij de klant, wil Globachem zich van andere grote spelers onderscheiden. De supply chain en de productiestappen over de verschillende sites heen werden geïnte- greerd en inzichtelijk gemaakt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=