VCM_112022_LR

49 AUTO-ID V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - N O V E M B E R 2 0 2 2 gender: alles moet steeds sneller, efficiënter, meer ergonomisch en foutloos. En dat in een omgeving waar het volume orders en het aantal operatoren gestaag is gestegen. “Met nieuwe apparatuur wilden we onszelf vooral klaarstomen voor de toekomst”, vertelt Michael Jans, logistiek coördinator bij Horeca Van Zon. “Vooral de software op de handscanners – die we voor onze opslag- en herbevoorradingsacti- viteiten gebruiken – had het moeilijk om nog te volgen. Die draaide nog op verouderde Windows CE-besturingssoftware. Met name de verwer- kingssnelheid liet te wensen over, soms moesten operatoren seconden wachten vooraleer ze ver- der konden.” Verdermet voicepicking “Omdat we zeker wilden zijn dat we de juiste beslissingen zouden maken, hebben we Capture- Tech in de arm genomen”, vervolgt Michael Jans. “Zij zijn gespecialiseerd in voicepicking en hun expertise kwam al tijdens onze eerste gesprekken naar voren. An sich waren we tevreden over voi- cepicking-technologie om onze picking te onder- steunen. Het laat ons toe op een natuurlijke en logisch gestructureerde manier te werken. Aan- gezien je tijdens het picken je handen vrij hebt, kun je veel sneller werken. Daarom wilden we graag op diemanier verder blijven picken.” CaptureTech analyseerde alle aanwezige technie- ken en processen, vanaf de goederenontvangst en de opslag tot de picking en het transport naar klanten. Vervolgens werden de verbetermoge- lijkheden in kaart gebracht. Zo werd duidelijk dat een nieuwe generatie hardware, software en de integratie met het ERP-systeem van Horeca Van Zon zouden helpen om efficiënter te worden. Verder werden meteen ook alle processen geop- timaliseerd, zodat Horeca Van Zon een solide basis kreeg omop verder te bouwen. Zowerd o.a. besloten de voorraad voortaan via een ABC-ana- lyse in te delen. Met CaptureTech is Horeca Van Zon vervolgens het implementatietraject ingegaan. In samen- spraak werd bekeken welke technieken en pro- ducten in de omgeving van Horeca Van Zon het best tot hun recht zouden komen. Daarbij werd rekening gehouden met de wensen van de men- sen op de werkvloer. Na een weldoordachte con- figuratie kon Horeca Van Zon snel aan de slagmet de nieuwe apparatuur. Digitaliseringover de hele lijn Intussen werden alle interne handelingen gedigi- taliseerd, hetzij via voice, hetzij via handscanners. Daarbij werd gekozen voor het robuuste gamma van Honeywell. “We hadden al positieve erva- ringen met die fabrikant. Bovendien is de partij toonaangevend op het vlak van voice”, klinkt het. “De voordelen die voicepicking al bood, zijn enkel nog vergroot. De gebruikers hebben het systeem snel onder de knie en bovendien laat de techno- logie toe dat iedereen zijn eigen taal en dialect spreekt. De opleiding verloopt nu met behulp van een tool die CaptureTech op maat voor ons heeft ontworpen.” De voicepicking-software werd vervangen door de nieuwe Holon Communicator van Capture- lheid oplossing Voor de opslag- en herbevoorradingsactiviteiten in de diepvriesomgeving viel de keuze op CK65-scanners. Door hun lange batterijduur gaan die toestellen ook bij vriestemperaturen makkelijk een hele shift mee.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=