Lees Ook

Katoen Natie Gent ziet het groots

Katoen Natie Gent ziet het groots
Onder de naam ‘Mega Logistiek Project’ zal logistieke dienstverlener Katoen Natie zijn Gentse site aanzienlijk uitbreiden. Daartoe kocht Katoen Natie gronden en gebouwen van Volvo Cars Gent. Katoen Natie is ervan overtuigd dat door de aanhoudende groei van de internationale handel en de stijgende tendens naar subcontracting, de logistieke markt zal blijven groeien. Met de uitbreiding van zijn site met 25 hectare wil Katoen Natie Gent op die groei kunnen inspelen.
De gronden en gebouwen die Katoen Natie Gent aankoopt, waren eigendom van Volvo Cars Gent (VCG), die deze locatie verhuurde aan Volvo Logistics Europe (VLE). Die laatste gebruikte de locatie voor het beheer van de goederenstroom en de opslag van afgewerkte wagens. VLE verhuisde voor de zomer naar nieuwe gebouwen op de terreinen van Volvo Truck Europe in Oostakker, waarop Volvo overging tot de verkoop van de gronden en gebouwen van VCG in de Piratenstraat. Katoen Natie zag zijn kans schoon, zo zegt Dirk Lannoo, vice-president Katoen Natie Groep: “Onze bestaande gronden zijn bijna volgebouwd en het terrein van VCG paalt aan dat van het onze. De verkoop van de site door VCG was voor ons echt een opportuniteit.”

De aangekochte grond beslaat 25 hectare met daarop 1900 vierkante meter kantoren en 6500 vierkante meter loodsen. Katoen Natie maakt zich sterk om tegen 2015 maar liefst 116.590 vierkante meter loodsen op de site te hebben en ongeveer 500 medewerkers extra in dienst te nemen. Voor de verwezenlijking van het totale project – gronden, gebouwen en uitrusting – trekt de logistieke dienstverlener 65 miljoen euro uit. “Met een project van deze omvang willen we ook bewijzen dat Gent een belangrijke logistieke locatie is in Vlaanderen”, stelt Dirk Lannoo. Havenbedrijf Gent, belast met de exploitatie van de Gentse haven, is alvast van plan om naast de industriële havenactiviteit – de traditionele sterkte van de Gentse haven – in de toekomst ook de logistieke activiteiten in de haven steeds meer te stimuleren en te ondersteunen.

Bij de oprichting van de Gentse site van Katoen Natie in januari 1987, focuste de logistieke dienstverlener zich louter op de automobielindustrie. Anno 2008 komt nog de helft van de activiteiten op naam van de automobielsector. En dat aandeel zou in de toekomst nog verminderen. Ook de activiteiten op de nieuwe site zullen voornamelijk niet automotive-gerelateerd zijn. Op de vraag of op de nieuwe locatie ook activiteiten voor VCG zullen plaatsvinden, antwoordt Dirk Lannoo dat VCG onlangs in eigen magazijnen heeft geïnvesteerd.

De uitbreiding van de Gentse site past in de strategie van Katoen Natie om niet in te zetten op een toename van het aantal sites, maar de bestaande sites uit te breiden. “Daar hebben we twee goede redenen voor: door extra schaalgrootte vergroten we onze flexibiliteit en kunnen we de vaste kosten, bijvoorbeeld de investering in computerinfrastructuur, spreiden”, vertelt Dirk Lannoo. “Het nadeel is dat we ons geen fouten kunnen permitteren omdat het om erg grote investeringen gaat.”

De laatste fase van de voorziene extra uitbreiding op de veertig hectare grond aan de drukke Kennedylaan (gronden die Katoen Natie in 1997 verwierf van Texaco) wordt voorlopig uitgesteld omdat Katoen Natie Gent voor dat project klanten wil aantrekken die hun producten extra zichtbaarheid willen geven.
Katoen Natie Groep
De logistieke dienstverlener bestaat uit zeven business units: Petrochemicals, Speciality Chemicals & Liquids, Port Operations, Commodities, Project & Engineering, Industry & Automotive en Consumer Goods & Retail. De laatste twee business units vormen de dominante activiteiten in de site in Gent.

De Katoen Natie Groep draait een jaarlijkse omzet van 850 miljoen euro. Ze telt zo’n 9300 medewerkers en is met 154 logistieke sites in 24 landen actief. De Gentse site boekt jaarlijks een omzet van 40 miljoen euro en stelt 550 medewerkers tewerk. Per jaar behandelt Gent 10 miljoen kubieke meter goederen of 2,3 miljoen orderlijnen.
Lees Ook
X