Abonneren

In het Value Chain informatiepakket dat onder abonnementsvorm wordt aangeboden (€ 139) zit gratis toegang tot alle info, zowel in print, online als deelname aan verminderd tarief aan de netwerking activiteiten van de Communities en seminars.
Ga naar registratieformulier!

Communities
Elke abonnee, Picsleden zijn gelijkgesteld aan abonnees, krijgt dus gratis toegang tot de activiteiten van de Value Chain Community (voor zover lid en geaccepteerd). Activiteiten van de Community zijn de Community bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, Supply Chain Innovations, ...
Voor updates, seminars of andere zaken die door Value Chain worden georganiseerd al dan niet in samenwerking met derde partijen krijgt u als abonnee ook hoge kortingen.

Online informatie 
www.ValueChain.be is een content site waarvan content gedeeltelijk gratis wordt aangeboden en gedeeltijke betalend is. De meeste artikels die u via verschillende zoekmogelijkheden kunt vinden zijn betalend. Raadplegen van de magazines in magazineformaat online is eveneens gedeeltelijk betalend. U merkt het wel wanneer u een artikel opent, na enkele lijnen wordt u gevraagd te betalen of in te loggen.
Als abonnee kunt u gratis toegang krijgen tot alle content maar u moet wel zijn ingelogd.

Print
In print hebben we de magazines Value Chain Management en Business Logistics.
Het volledige magazine met alle artikels kunt u online raadplegen in magazinevorm via de navigatieknop 'magazines'.

Supply Chain Innovations (consultants)
Consultants die een abonnement hebben op het Value Chain Informatiepakket kunnen gratis aanwezig zijn op Supply Chain Innovations, hét netwerkevent voor elke supply chain professional (voor grote kantoren is dat een abonnement op naam, voor kleine kantoren is een abonnee in het bedrijf voldoende). Opgelet, deze voorwaarden kunnen worden aangepast. De voorwaarden op het inschrijvingsformulier van de eventpagina's zijn van toepassing.

Value Chain Management
Magazine met strategische en tactische informatie over businessprocessen die waarde toevoegen voor de stakeholders.
Bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf en de impact ervan op het value chain management.

Rubrieken:
 • Visie
 • Bedrijfsmanagement
 • Supply Chain Management
 • Marketing & Sales
 • Procurement
 • Supply Chain Planning
 • Distributie
 • Human Resource Management
 • Management Accounting

Business Logistics
Magazine met operationele informatie over de fysieke supply chain aspecten zoals supply chain planning, warehousing, handling, transport & distributie, verpakking, ...
Redactioneel staan de bedrijfsprocessen centraal en zijn de artikels in hoofdzaak klantengetuigenissen. Ook aandacht voor nieuwe producten en aanbieders.

Rubrieken:
 • Visie op logistiek
 • Planning & Voorraadbeheer
 • Warehousing
 • Procesgeoriënteerde cases
 • Softwaregeoriënteerde case (WMS)
 • Handling
 • Automatische Identificatie
 • Logistics Facilities Management / Real Estate
 • Traffic Management
 • Transport Management Systems
 • 3rd,… Party Logistics
 • Verpakkingsmanagement
X