Charter

Wat is het Value Chain Charter?
Het Charter is een overeenkomst tussen de redactie van Value Chain en haar partners.
In deze overeenkomst staat duidelijk dat de redactie onafhankelijk haar informatie verzamelt en publiceert zonder inmenging. Teksten kunnen worden nagelezen op inhoudelijke onjuistheden maar daar houdt het ook mee op.
Wanneer informatieverstrekkende bedrijven hiermee niet akkoord gaan en hun stempel willen drukken op een artikel wordt het niet gepubliceerd onder de naam van een redacteur.

Waarom het Value Chain Charter?
Op deze site plaatsen we zoveel mogelijk relevante informatie uit verschillende bronnen.
Teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen onafhankelijke redactie en ter beschikking gestelde dan wel betaalde informatie, werken we met een Charter.
Dus als de bron ‘Business Logistics’, ‘Value Chain Management’ of ‘Business Software&Mobile’ is, dan heeft u te maken met artikels met een Charter.
Ook eventuele freelancers houden zich aan dit Charter.

Wat met experts die publiceren in het portfolio van Value Chain?
Ook hier geldt de bron als uitgangspunt. Experts kennen onze eisen op het vlak van niet-publicitaire en kwaliteitsvolle artikels. Wanneer sommige zaken toch tendentieus zouden zijn, kunnen ze hun artikel wel publiceren onder eigen naam bij de bron.

Het nauw bewaken en duidelijk meedelen van de publicatiedatum, de auteur en de bron laat u toe om de informatie juist naar waarde te schatten. Publicitaire informatie kan zeker waardevol zijn, maar als lezer moet u het onderscheid duidelijk kunnen zien en de informatie dus ook correct kunnen interpreteren.
 
X